Bölgemizde su kaynaklarının bilinçsizce kullanımı, tarımsal sulamadaki uygulama hataları ve iklim değişikliğine bağlı olarak su temininde sorunlar yaşanmaktadır. Küresel ısınmayla bağlantılı olarak dünya tarihinde yaşanan en sıcak yaz mevsimleri son 10 yılda yaşanmış olup tatlı su kaynaklarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu iklim, su kullanım alışkanlıkları, nüfus artış hızı ve su kaynaklarının mevcut miktarı göz önüne alındığında gelecek yıllarda su fakiri ülkeler arasında yer alması yüksek bir ihtimaldir.

Dolayısı ile su kaynaklarının korunması için, suyun bilinçli kullanımı çok önemlidir. Yağmur hasadı ise bu aşamada kullanmadığımız bir kaynaktır.

Yağmur suyu hasadı sadece su kaynaklarının miktarını arttırmakla kalmayıp aynı zamanda halkı, su yönetimine dâhil ederek su yönetimini herkes tarafından benimsenir hale getirebilir.

Yağmur hasadının faydaları:

Su Temini: Yağmur hasadı, su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde ek su temini sağlar.

Su Tasarrufu: Yağmur hasadı, geleneksel su kaynaklarını daha az kullanarak su tasarrufu yapılmasını sağlar.

Çevresel Etkilerin Azaltılması: Yağmur hasadı, nehirlerin, göllerin ve yeraltı sularının aşırı kullanımının önlenmesine yardımcı olarak çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlar.

Toprak Erozyonunu Önleme: Yağmur hasadı, suyun doğrudan yer yüzeyine düşmesini engeller, bu da toprak erozyonunu azaltır.

Bitki Sulaması: Toplanan yağmur suyu, bitki sulaması için kullanılabilir, böylece sulama suyu maliyetleri azalır.

Su Kalitesi İyileştirmesi: Yağmur hasadı, yağmur suyunun toplanmadan önce çevresel kirleticilere maruz kalma olasılığını azaltır, bu da su kalitesini artırır.

Su Krizlerine Karşı Koruma: Yağmur hasadı, su krizlerine karşı bir güvence sağlar, özellikle kuraklık dönemlerinde su kaynaklarına olan baskıyı azaltır.

Sürdürülebilir Tarım: Yağmur hasadı, tarım projeleri için su temini sağlar ve bu da sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekler.

Ekonomik Faydalar: Yağmur hasadı, su maliyetlerini azaltır ve suyun daha etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olarak ekonomik faydalar sağlar.

Toplum Katılımı: Yağmur hasadı projeleri, toplumun su kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir su kullanımı konusunda bilinçlenmesini teşvik eder.

Yeraltı Su Seviyelerini Koruma: Yağmur hasadı, yeraltı su seviyelerinin düşmesini önler ve yeraltı su kaynaklarını korur.

İklim Değişikliği ile Başa Çıkma: Yağmur hasadı, iklim değişikliği nedeniyle artan kuraklık ve su kıtlığı sorunlarına karşı bir çözüm sunar.

Bu konuda Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ nın ise çalışmaları devam etmektedir. 11/7/2021 tarihli Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişikliği ile yerel idarelere konu ile ilgili düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.

Madde 57 / fıkra 7 /bent a 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur. ……………. İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin daha küçük parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim hesap yöntemine ve ilave kullanım alanlarına ilişkin de zorunluluk getirilebilir. ………….

23.06.2017 tarihinde yayınlanan “Yağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında uygulamaya esas detaylar verilmiştir.

Burdur iline özel yağmur suyu hasadı profili çıkarılmalıdır. Yağış özellikleri, yağmur suyu hasadında kullanılacak sistem bileşenleri ile ilgili detaylar, taşıma ve arıtma sistemleri vb. bileşenler netleştirilerek uygulamaya geçilmesi, gelecekte karşılaşılacak olan susuzluk sorunu çözümüne katkı sağlayacaktır.

Duyarlı kalın..

Mail: [email protected]