Bugün size imarda aksayan bir işlemi anlatacağım. Meskun alanlarda ticari yapılaşma veya daha doğru ifade ile yapılaşamama.

                Bu Günlere Nasıl Geldik?

                Yıllarca hiçbir standart olmadan, şehrin her yerinde zemin katlara dükkan yapılabiliyordu. Sonra bir gün mevzuat maddesi bir şekilde farkedildi. Yanlış yorumlandı, ardından 17 m. ve daha geniş yollarda ticari kullanıma izin verilmesi ile ilgili belediyemiz meclisince karar alındı.

                Daha sonra mevzuata aykırı alınan bu karar duyumlarıma göre mahkeme kararı ile yürürlükten kaldırıldı. Sonrasında ise oluşan mağduriyetin giderilmesi ve mevzuatla çelişmeyen bir uygulamanın yapılması amacı ile 12/12/2022 tarihinde Mimarlar Odası tarafından, Burdur Belediyesi’ne aşağıdaki dilekçe verildi.

                İdare kendisine verilen yetkiye göre alması gereken kararları almadığı için, bu alanlarda dükkan yapılamıyor.  Örneğin Şair Nedim Caddesi üzerinde yeni binaların hepsinin altında dükkan var. Şuan bir projede zemin katta dükkan yapmak için imar planı tadilatı yaptırmanız gerekiyor. Vatandaş “gereken yerlere” ödemelerini yaparak bu tadilatları yaptırmaya başladı. İlki haziran ayında olmak üzere bir dizi tadilat yapıldı. Hayırlı işler, bol kazançlar dileyeyim.

                Mevzuat maddesinde, satır arasında geçen “eczane” ibaresine dikkat ettiniz mi bilmiyorum. “Eczane yeri yok” krizini de, konut alanlarında çözmenin formülü burada gizli…

                Kanunda verilen yetkiye göre vatandaş dükkanlarını herhangi bir bedel ödemeden yapabilmelidir. Ayrıca bir tadilatın dosyasının hazırlanması, karar alınması, askıdan inmesi en az 3 ay sürüyor. Bu zaman kaybı zaten uzun sürelerde alınan yapı ruhsatını, iyice geciktirmektedir. Sıkıntıdaki inşaat sektörüne ekstra külfettir. Bunun yanında inşaat maliyetini arttıran bir kalemdir; dolayısı ile daire fiyatlarına binen bir bedel, önümüzdeki konut krizini çözümsüzlüğe iten sebeplerden de biridir.

                Peki neden bu düzenleme yapılmadı. Sözlü, yazılı bildirimlerde bulunduk. Konuya hakim olmadıklarından değildir elbet. Burdur Belediyesi meclisinde bu işleri görüp, kafa yoracak kimse yok mu?  İdarede personel sayısı mı eksik, yoksa bilmediğimiz başka bir hassasiyet veya motivasyon mu var? Neyse sorun çözülmeli, düzenleme getirilmelidir.

                Faziletli kalın…

Mail: [email protected]