Üniversite ile tarım ve hayvancılık projeleri üzerinde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret programı, Bakan ve heyetinin üniversite rektörlüğünü ziyaret etmesiyle başladı. 
Ardından Rektörlük Senato Salonu’nda MAKÜ’nün Burdur’un sahip olduğu potansiyelleri ile üniversitenin mevcut ve gelecek altyapısının uyumlaştırılarak tarım ve hayvancılıktaki rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı kapsamında gerçekleştirilen hayvancılık projeleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Karakurum tarafından gerçekleştirilen sunumda Embriyo Transferi ve Çiftlik Belgelendirme süreçleri üzerinde duruldu. Bakan ve heyeti özellikle embriyo transferi teknolojisinden etkilendiklerini ve bu konuda beraber çalışmak istediklerini belirtti. 
Ziyaretin devamında, Kosova heyeti üniversite kampüsündeki çiftlik alanını gezdi ve projeler hakkında yerinde bilgi aldı. 
Kosova heyeti, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki misafirperverlik ve projelerin sunumu için memnuniyetlerini dile getirdi. Ziyaretin, iki ülke arasındaki tarım ve hayvancılık iş birliğine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Editör: SELÇUK ÖÇAL