Eğitim Bir Sen 81 ilde Öğretmenlik Meslek Kanunu için bir araya gelerek eylem yaptı.  Burdur’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen Eğitim Bir Sen Burdur Şube Başaknı Murat Bulut ve üyeler meslek kanunu bi defa beklentileri karşılasın diyerek seslerini duyurmaya çalıştılar. ÖMK tasarasında Şube Müdürü, Uzman, Araştırmacı, Müfettiş, Milli Eğitim Müdürü ve Yardımcıları kadrolarındaki eğitim çalışanlarına uzman/başöğretmenlik ünvanı tanınmamasını kabul etmediklerini ifade ederek, “Öğretmenlik meslek kanunu, ayrıştırıcı değil kapsayıcı olmalı; Eğitimcileri bölmemeli, haklar yarım kalmamalı dediler.

BAŞKAN BULUT YAPTIĞI AÇIKLAMADA;

Biz, Eğitim-Bir-Sen olarak, hedefler ve gerçekler bağlamında eğitimciyi ayrıştırmayan bütünleştiren, farklılaştırmayan eşitleyen, engellemeyen destekleyen; eğitimi ve eğitimciyi bütüncül, eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir bakışla ele alan bir meslek kanunu içeriğinin oluşmasının mümkün ve elzem olduğuna inanıyoruz.

Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen’in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyoruz.

Siyasi iradeyi ve TBMM’yi meslek kanununda beklentileri karşılayan, millî eğitim uzmanı, Bakanlık müfettişi, il millî eğitim müdürü ve yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, araştırmacı, şube müdürü, eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı, eğitim uzmanı kadrolarında görev yapanlardan aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik ünvanına dayalı hakların tanınması konusunda adım atmaya çağırıyoruz. Bu vesile Öğretmenlik Meslek Kanunu ve gündemimizde ve takibimizde olan bazı konuları özetleyerek yüksek sesle diyoruz ki;

• Öğretmenlik Meslek Kanunu ekonomik krize kurban edilmemelidir.

• Ek ders ücreti artırılmalıdır.

• Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olmalıdır.

• Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası katmerli ceza haline getirilmemelidir.

• Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir.

• Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır.

• Anayasal bir hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınmalıdır.

• Sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımında mülakat kaldırılmalıdır.

• Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, memurluğa sınavsız geçişin önü açılmalıdır.

• İptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesine çözüm üretilmelidir

• Kamudaki şeflerin maaş dezavantajları giderilmelidir.

Editör: SELÇUK ÖÇAL