CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye köy taşınmazları ile ilgili soru önergesi sundu.

Verilen önergede Akbulut;

            Türk tarımının en büyük eksikliklerinden birisi artan maliyetler nedeniyle terkedilen ve ekilemeyen topraklardır. Köylerden kente göçün önlenmesi ve köye geri dönüşün teşvik edilmesi maksadıyla hazine arazilerine yeni konutların yapılması için köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılan arsalara ev yapmaları için verilen süre 31/12/2024 tarihinde dolacaktır.

7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 35. Maddesi ile 442 sayılı Köy Kanunu’nun 5. Maddesine göre belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2024 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla hak tanınmıştı. Fakat artan inşaat maliyetleri ve ekonomik seyrin kötüye gitmesi sebebiyle birçok köylümüz bu arsalara yapı kuramamış ve taksitlerini ödeyememiştir. Bu minvalde yıl sonunda sürenin dolacak olması köylülerimiz için mağduriyet yaratacaktır.

Bu bilgiler doğrultusunda;

1-      Burdur ilinde söz konusu kanundan kaç kişi faydalanmıştır?

2-      Burdur ilinde dağıtılan bu arsalara inşa edilen yapı sayısı kaçtır?

3-      Burdur ilinde taksitlerini ödeyemeyen veya yapı inşa edemeyen kişi sayısı kaçtır?

4-      İlgili kanunla verilen sürenin ekonomik şartlar da gözetilerek uzatılması gündemde midir?

Editör: SELÇUK ÖÇAL