5 Haziran Dünya Çevre Gününde TMMOB Burdur İl Koordinasyon Kurulu yaptığı basın açıklamasında Burdur Gölü ve Burdur’u bekleyen tehlikeye dikkat çekmeye çalıştı. Burdur Gölü ile ilgili reel bir çalışmanın olmadığı ifade edilirken, hızlı çekilme ve çekilen alanların rehabilite edilmemesinden dolayı artan toz yayılımından dolayı şehir merkezine inen partiküllerin risk taşıdığına yer verildi.

Yapılan Basın Açıklamasında;

1972 yılında İsveç Stokholm’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü ilan edilmiştir. 52 yıldır dünya genelinde yapılan çevre etkinlikleri ile kutlanan bu günün anlam ve önemine baktığımızda artan ve farklılaşan tüketim alışkanlıklarına dikkat çekilmektedir. Bakanlık ve yerel yönetimler ile STK lar bu etkinliklerde aktif olarak görev almakta, su kirliği, iklim değişikliği, sıfır atık süreci, kaynağında ayrı toplama, yeşil enerjiye geçiş ve faydaları gibi bir çok maddede farkındalık çalışmaları yürütmektedirler.

         İlimiz bazında yapılan bir çok iyileştirme çalışmaları ve yeni projelere baktığımızda hala Burdur Gölü üzerinde reel bir faaliyetin gerçekleşmediğini görmekteyiz. Göldeki hızlı çekilme ve çekilen alanların rehabilite edilmemesinden kaynaklı artan tozunum ve yayılım ile şehir merkezine inen partiküler maddelerin riski ve yapılması elzem acil durum eylem planlarının ne kadar yetersiz olduğunu bu durumun acı tablosunu daha da çıkılmaz sonuçlar doğuracağına işaret etmektedir.

         Mühendis gözü ile dünyaya baktığımız çerçeveden, daha yaşanılabilir, daha toparlayıcı ve daha üretken bir dünya olmasını ümit etmekteyiz. Harcadığımız enerjinin doğal kaynaklarımız zarar görmeden, hammadeden ziyade alternatif 2. ürünlerden, dünyamızı ısıtmadan, karbon ve su ayak izimizi azaltarak elde edilmesi yolunda odamız ve etkinliklerimiz ile her daim savunucusu olacağımızın bilinmesini isteriz.

         Tercih sizin, Dünya hepimizin....

Editör: SELÇUK ÖÇAL