Burdur Valiliği, havaların ısınması ve yangın riskinin artması sebebi ile yeni tedbirlerin artırılmasına yönelik yeni kararlar aldı. Alınan kararlarda yayrıca piknik yapılacak yerlerin isimleri ve yasaklar açıklandı.

BURDUR’DA BU TARİHLERDE YASAK

Karara göre, 15 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlara izinsiz girişler yasaklanmıştır.

Alınan Tedbirler

Ormanlık Alanlara Giriş ve Faaliyet Yasağı:

Orman parkları ve tabiat parkları dışındaki ormanlık alanlara izinsiz girişler yasaklanmıştır.

Piknik, kamp, mangal ve ateş yakmak gibi faaliyetler izne tabidir.

Yangın Tehlikesine Karşı Önlemler:

Ormanlık alanlarda yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulması yasaktır.

Orman kenarındaki turizm tesislerinde havai fişek ve benzeri maddelerin kullanılması yasaktır.

Enerji nakil hatlarının düzenli bakımı yapılacak ve gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacaktır.

7/24 DENETİM YAPILACAK

Ormanlık bölgeler gece-gündüz kontrol edilecek, devriyeler artırılacaktır.

Yangına hassas bölgelerde fotokapanlar ve drone ile izleme yapılacaktır.

GÜNÜBİRLİK PİKNİK YAPILABİLECEK ORMAN, TABİAT PARKLARI VE MESİRE ALANLARI

1- Burdur Belediyesi Alyazmalım Mesire Alanı

2- Ağlasun Ateşgül Konaklamasız Orman Parkı

3- Kemer Asarcık Konaklamasız Orman Parkı

4- Yeşilova Salda Gölü Tabiat Parkı

5- Burdur Serenler Tepesi Tabiat Parkı

6- Karamanlı Sarımsaklıoluk Konaklamasız Orman Parkı

7- Altınyayla 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Konaklamasız Orman Parkı

8- Gölhisar Kibriya Konaklamasız Orman Parkı

9- Gölhisar Böğrüdelik Konaklamasız Orman Parkı 1O- Bucak Oğuzhan Konaklamasız Orman Parkı

11- Bucak Millet Ormanı Konaklamasız Orman Parkı

12- Bucak Kocaaliler Çınar Kontrollü Piknik Alanı

13- Ulupınar Köyü Kocasu Pınarı Mevkii (Ateşsiz Piknik Yapılabilir)

Burdur İli sınırları dahilinde olup karar ekindeki listede yer alan" Orman Parkları ve Tabiat Parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar" haricindeki ormanlık alanlara görevliler, izinli ancılar, izinli çobanlar haricinde 15 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında girmeleri yasaktır.

İŞTE ÖNEMLİ MADDELER

Madde 6:

Orman Parkları, Milli Park ve Tabiat Parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar haricindeki ormanlık alanlarda; 15 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında, mangal ve ateş yakmak, mahalli mülki amirden izin almadan etkinlik ve piknik yapmak, çadır kurmak, kamp yapmak ve konaklamak yasaktır.

Madde 7:

Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik ve mesire alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Piknik ve mesire alanlarında ateş yakmak.sızın piknik yapılması, bu alanlarda çöp bırakılmaması yönünde görevliler ve işletme sahiplerince gerekli uyarılarda bulunulacak, bu hususta sık bir şekilde denetim kontroller yapılacaktır.

Madde 8:

Ormanlık alanlarda ve orman kenarlarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler ile inşaat atıkları, hafriyat, cam vb. malzemeden imal edilmiş atık malzeme bırakılması yasaktır.

Madde 9:

Orman içerisinde ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanları, piknik ve mesire alanlarında gerçekleştirilen organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır.

Madde 10:

6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddeleri kapsamında olanlar başta olmak üzere, orman içi köyler, orman bitişiği köyler ve mahalleler ile orman ile ilişiği olmayan köyler ve mahallelerde bağ-bahçe, meyvelik ve tarla temizliği gibi nedenlerle anız, ağaç, dal ve bitlci örtüsünün yakılması yasaktır.

Madde 11:

Orman alanları civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, yerleşim yerleri ve ormanları etkileyebilecek yangınlara karşı önlemleri alarak yangın söndürme ve koruma ekiplerini kurmak ve ormanlık alan ile tesis arasında koruma bandı oluşturmakla yükümlüdür. Bu konudaki denetim Onnan Bölge Müdürlüğü(İşletme Müdürlükleri), Çevre Şehircilik ve tkliın Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili belediyeler tarafından yerine getirilecektir.

Madde 12:

Karayolları güzergahında seyir ve park halindeki araçlar ile duraklama yapan araçlardan yangına sebebiyet verebilecek malzemelerin (sigara, şişe, cam eşya, çöp vb. ) atılması ve bırakılması ile orman çevresinde, orman içi tüm yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Karayolları güzergahına atılan veya bırakılan bu tür malzemelerin belirli aralıklarla toplanması Karayolları Şeflikleri ile sorumluluk alanlarına göre İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Orman İşletme Müdürlüklerince yapılacaktır.

Madde 13;

Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama ve depolama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, yangına karşı gerekli tedbirleri alacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 14:

Enerji nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin yapını ve bakınıı ilgili kuruluşlar (TEİAŞ, TEDAŞ, CK ENERJİ AKDENİZ ELEKTRİK) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölgelerinde gerekli bakım çalışmalarını zamanında ve eksiksiz yapacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde yetkililerce talep edilmesi durumunda enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Madde 15:

İl Tannı ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Ziraat Odası Başkanlıkları tarafından çiftçilere ve üyelerine tarımsal alanlardaki yasaklar ve ziraat alanlarında çıkabilecek yangınlar konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Meteorolojik koşulların yangın çıkması bakımından kritik olduğu günlerde çiftçi ve üyelerin telefonlarından sms mesajı ile uyarılması ve bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Madde 16:

Valilik, Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü(Orrnan İşletme Müdürlükleri) koordinasyonunda genel/özel kolluk görevlileri ile Milli Parklar görevlilerince yangın çıkma riski olan bölgelerdeki devriye faaliyetlerine ağırlık verilecek, ormanlık bölgeler gece/gündüz kontrol edilecek, yangına hassas ve vatandaşlar tarafından _yoğun olarak kullanılan yerlerin giriş/çıkış ve çevresini görebilecek şekilde fotokapanlar yerleştirilecek, drone , Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) vasıtasıyla izleme ve gözlem faaliyetleri artırılarak etkin bir şekilde gözetim ve denetim faaliyetleri yapılacaktır.

Özellikle Ağlasun ve Bucak ilçeleri arasında bulunan Isparta-Antalya karayolu (Dereboğazı Havzası) bölgesi başta .olmak üzere orman yangınları açısından riskli bölge olarak değerlendirilen bölgeler resmi/sivil devriyeler ve drone vasıtasıyla sık sık kontrol edilecektir.

Madde 17:

Ormanlık ve zirai alanlarda yangın meydana gelmesi durumunda gerekli hallerde Valilik ve Kaymakamlıkların emri ile tilin kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangınlara etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Madde 18:

Bu karar Burdur İli sınırları dahilinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacaktır.

Madde 19:

Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükilinleri uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Madde 20:

Bu karar hükümleri 15.06.2024 - 15. l 0.2024 tarihleri arasında uygulanır.

Editör: SELÇUK ÖÇAL