Burdur Kurban Kesim komisyonu toplanarak kurban kesim yerleri, uyulacak kurallar ile ilgili alınan kararları duyurdu.

KURBAN KESİM YERLERİ

Geçtiğimiz yılda da kurban kesim yeri olarak belirlenen Armağan İlci Mahallesi Kapalı Pazar yerinin, Bozkurt Mahallesi Kapalı Pazar yerinin, Uzay Çatı Pazar yerinin hazırlanmasına, tespit edilen bu yerlerin şartlarının daha iyi duruma getirilmesi yönünde Belediye tarafından çalışma yapılmasına, ayrıca Güçbirliği Tesisinde ve Tarım İl Müdürlüğü’ nden izin alan kesim yerlerinde kurban kesilmesine karar verilirken, kurban satış yeri olarakta Burdur Hayvan pazarının hazırlanmasına karar verildi.

KESİM YERLERİ DIŞINDA KESİM YAPACAKLAR İSE…

Bunun dışında şahısların kurban kesmeye uygun bahçelerinde hijyen şartlarına uymaları ve toplu kesim yapmamaları kaydıyla kurban kesebileceklerine izin verilirken, Kurban atıklarının çevreyi rahatsız etmeden ve kötü görünüme meydan vermeden, Belediye

tarafından ivedi bir şekilde özel ekip ve araçlarla alınmasına, fert, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek surette gömülmesine, kireç ve benzeri maddeler ile dezenfekte işlemleri yapılarak bertaraf edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

KÜPESİZ VE ERKEN YAŞTAKİ KURBANLIKLAR İÇİN UYARI

Erken yaştaki kuzu ve oğlak kesimlerine ve satışlarına izin verilmeyecek. Damızlık değeri bulunan dişi hayvanların kurban satış yerlerine getirilmemesi, bu tür damızlık dişi hayvanların kesilmemesi, hayvan pazarlarına girişinin engellenmesi, olası pazarlara getirildiği takdirde, hayvan pazarına sokulmayacağı, ısrar edip kaçak yollardan getirenler hakkında yasal işlem yapılacağı ve ruhsatlı mezbaha ile geçici kurban kesim yerlerine de vatandaşlar tarafından getirilen dişi kurbanlık hayvanların kesilmeyeceğine dikkat çekildi.

KASAP OLACAKLAR BELEDİYE TARAFINDAN TESPİT EDİLECEK

Kasap olan ve kasaplık yapabilecek olan kişilerin Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilmesine, tespit edilen kasaplara kurban bayramından en geç bir hafta öncesine kadar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce eğitim verilmesine, Kurbanda kasaplık yapmak isteyenlerin Belediye Başkanlığına müracaat etmesi, Belediye Başkanlığınca kendilerine kimlik kartı verilmesine karar verildi.

Editör: SELÇUK ÖÇAL