Genel tatil olarak kabul edilen Kurban Bayramı Arife günü saat 13.00’te başlayarak 19 Haziran 2024 Çarşamba günü 4,5 gün olarak son bulacak.

Kurban Bayramın’da çalıştırılacak işçiler ile ilgili Avukat Abdullah Şahin‘den işçi ve işveren için neler yapılması gerektiği, ücretlendirme ve yasal haklar gibi konularda bilgiler aldık.

Bayram gününde çalıştırılacak işçilerin bilmesi gereken temel esaslar ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Avukat Abdullah Şahin hem işveren hem de çalışacak işçiler için dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı.

1-Bayram günü çalıştırılacak işçinin onayı alınmalıdır.

2-Bayram günü çalıştırılan işçiningünlük ücretin %100 zamlı ödenmelidir.

3-İşçi bayram gününde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır .

4-“Bayram tatili ücretleri aylık ücrete dahildir” ifadesi içeren sözleşme hükmü geçersizdir.

5- Bayram günü çalışan işçiye ücret yerine izin verilemez.

6- Ücretli mazeret izin gününün bayrama rastlaması mazeret izin gününü uzatmaz .

7-Bayram tatili ücretinden feragat ettiğini beyan eden işçi bundan dönemez.

8-Bayram günlerinden birinin “hafta tatiline” rastlaması halinde hafta tatil ücreti ödenir.

9-Bordronun imzalı ve ihtirazi kayıt taşımaması halinde dahi işçinin bordroda yazılı olanın dışında bayram günü çalışma yaptığının ispatı yazılı delillerle mümkündür.

Editör: SELÇUK ÖÇAL