Vali Türker Öksüz yayınladığı mesajda "Birleşmiş Milletler tarafından 2008 yılında alınan karar doğrultusunda, otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2 NisanDünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir.
Bu özel gün, otizm spektrumunda yer alan bireylerin toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatmak ve hatırlamak, otizme karşı toplumsal duyarlılığımızı en üst noktalara taşımak ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsattır.
Otistik çocuklarımızın hayatta mutlu olabilmeleri, sosyalleşmeleri, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi ve en uygun şekilde faydalanmaları, Devlet ve bireyler olarak sosyal sorumluluk ve bir vatandaşlık görevimizdir.
Unutulmamalıdır ki toplumun huzuru, farklılıklara olan saygımız ve farkındalığımız ile sağlanacaktır. Özellikle otizmli çocuklarımızın ayrımcılığa, ön yargıya maruz kalmaması ve toplumsal yaşam içerisinde desteklenmesi bizlerin elindedir ve hepimizin görevidir.
Bu duygu ve düşüncelerle; Otizmli bireylerin haklarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve onları topluma daha fazla dahil etmek için bir fırsat olarak gördüğümüz bu özel gün vesilesiyle bütün otizmli bireyleri ve ailelerini sevgi, saygı ve destekle selamlıyorum."

Editör: Alihan Akın