Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme kurumundan 11/1/2024

2023/31 SAYILI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ

SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNE İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR GENELGE

(2024/2)

 

                Madde 1- 14/12/2023 tarihli ve 2023/31 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine ilişkin Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Değiştirilmişti.

“Madde 1- 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı Şubat ayı için %10 artırılarak uygulanır”

                Madde 2- Bu Genelge 1/2/2024 tarihinden itibaren gereçli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Madde 3-  Bu Genelge hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Aracınızın sigortasını yaptırmamışsanız ve trafik kontrolünde bu durum tespit edilirse, sürücülere şu adımların izleneceği hatırlatıldı:

  1. Ehliyet, Ruhsat ve Trafik Sigortası Kontrolü
  2. Poliçe Eksikse Araç Trafikten Men Edilir
  3. Araç Park Alanına Çekilir
  4. Sigorta Yaptırılana Kadar Tutulur
  5. Sigorta İşlemi Tamamlandıktan Sonra Araç Teslim Alınır
Editör: Alihan Akın