Sosyal Güvenlik Kurumu, iş arayan vatandaşlar için yeni bir ilan başvurusunu duyurdu. SGK 344 personel alımı gerçekleştirecek.

SGK, personel alımı yapacak: Başvuru şartları ve tarih belli oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu, iş arayan vatandaşlar için yeni bir ilan başvurusunu açıkladı. Bugün paylaşılan haberin detayında başvuru tarihi işe alım süreci ve başvuru şartları aktarıldı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere, personel alımı yapacağını duyurdu.

SGK; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 260 Büro Personeli, 69 Destek Personeli, 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 1 Teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen; “..Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…” şartını sağlıyor olmak.
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. (dul ve yetim aylığı hariç)
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P94) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmak.
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda yaptırılan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
  • Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 05.06.2024-14.06.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır..

Editör: Betül Ateş