Yürütücülüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Füsun Akgül 'ün yaptığı projede kanatlı hayvan grupları için yem katkı maddesi
üretilmektedir. Spirulina platensis mikroalginin yoğun kütle üretimi 20 tonluk kapasiteye
sahip laboratuvarda, raceway havuzlarda ve kontrollü koşullarda üretilmektedir. Mikroalg
tabanlı yem katkı maddeleri ile beslenen hayvanlarda immün sistemin güçlendiği, büyüme ve
gelişmenin arttığı, yumurta, süt ve et kalitesinin iyileştiği gözlenmektedir.
Proje ekibinde olan Veteriner Fakültesi öğretim üyelerimiz, üretilen mikroalg tabanlı yem
katkı maddesinin kanatlı hayvanların büyüme, gelişme, immun sistem ve yumurta kalitesi
üzerine etkilerini araştıracaklardır. Bu proje ile üretilen yem katkı maddesi hayvancılığın
yoğun olarak yapıldığı ilimizde alternatif bir yem katkı maddesi olarak MAKÜ etiketi ile satışa
sunulacaktır.


Üniversitemizde gerçekleştirilen projelerde kullanılan mikroalgler, Burdur Gıda Tarım
Hayvancılık MYO öğretim üyesi Doç. Dr. Rıza Akgül’ün 25 yıllık birikimi ile kurulan, Dünya
Kültür Koleksiyonu Federasyonuna (WFCC) üye MAKU-MACC mikroalg kültür
koleksiyonundan temin edilmektedir.


Mikroalg Biyokütle Üretim Laboratuvarı İlimiz Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit
Bitirik, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Rektör Yardımcıları, Danışmanları ve
akademisyenlerin katıldığı bir toplantı ile tanıtıldı.
Doç. Dr. Füsun Akgül algler hakkında yaptığı sunumda 200 litrelik bir mikroalg kültürünün
çevresel koşullara bağlı olmak kaydıyla yaklaşık 10 tane 20-25 yaşındaki ağacın ürettiği
oksijen kadar oksijen üretebildiğini belirterek alglerin karbon tutma kapasitesine de dikkat
çekti.


Alglerin yüksek protein, vitamin ve mineral içeriği ile besin kaynağı olarak da tüketilebildiğini
belirten Akgül, bunun yanında yem ve yem katkı maddesi, ilaç hammaddesi, biyogübre,
biyoyakıt üretimi ile atık su arıtımı ve kozmetik ürünlerin üretimi gibi endüstriyel alanlarda da
kullanılabildiğini belirtti.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Füsun Akgül, “Küresel bir sorun haline gelen kuraklık ve gıda
kıtlığına alternatif besin kaynağı olarak görülen mikroalgler ile yaptığımız çalışmalar
sayesinde bu ürünler bakımından dışarıya bağımlılığımızı azaltarak, ülkemizi mikroalgal
biyoteknoloji alanında geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Aynı zamanda MAKÜ’lü araştırmacıların, KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK
PROGRAMI kapsamında "Se, Mg ve Zn Bakımından Zenginleştirilmiş Spirulina platensis
Takviye Edici Gıda Üretim Koşulları Optimizasyonu ve Ticari Ürün Eldesi" başlıklı projeleri de
desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu kapsamda MAKÜ-BAKA Teknokent bünyesinde
ALGAEMADE BİYOTEKNOLOJİ şirketi kurulmuş ve mikroalg tabanlı takviye edici gıda ürünleri
üretimine başlanmıştır.


İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneylerden birinin de mikroalgler ile
ilgili olduğunu belirten Akgül; "İlk Türk Astronotumuz Alper Gezeravcı mikroalglerin uzay
koşullarında üretilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyor. Mikroalgler aynı zamanda astronot
yiyeceği olarak da bilinir. Çünkü içerisinde yüksek oranda protein, vitamin ve mineral vardır.
Yani yetişkin bir insanın günlük protein ihtiyacını karşılayabilir düzenli kullanıldığında.
Astronotlar Spirulina tabletleriyle günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilirler" diye
konuştu.


Mikroalglerden ürettikleri Spirulina cips ve atıştırmalıkların tanıtımını yaparak katılımcılara
ikram eden Akgül, tablet halinde takviye edici gıda olarak tüketilebilen mikroalg
biyokütlesinin aynı zamanda yoğurt, kefir, ayran, dondurma gibi yiyeceklerin içerisine de
eklenebileceğini belirtti.
Sunum toplantısından sonra Mikroalg Biyokütle Üretim Laboratuvarını gezen katılımcılar,
mikroalg havuzlarını yerinde inceleyip detaylı bilgi aldılar.

Editör: Güven Yılmaz