Üniversitenin son yıllarda ortaya koyduğu kalite odaklı yaklaşımın ve sürekli gelişim çabalarının bir yansıması olarak elde edilen bu başarı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konferansta yaptığı açılış konuşmasında vurguladığı gibi üniversiteler açısından büyük önem arz ediyor. Özvar konuşmasının detaylarında şunları da ifade etti: “Yükseköğretimde kalite odaklı yaklaşımımızın ve akreditasyon süreçlerini teşvik etme anlayışımızın somut bir neticesi olarak, geçtiğimiz ay yeni lisansüstü programların açılması ve açık olan programların devam edebilmesi için belirlediğimiz yeni koşulları üniversitelerimizle ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Burada özellikle “akreditasyon” ve “nitelikli yayın” şartlarının getirilmesi yeni ve önemli adımlar olarak öne çıkmıştır.  Bundan sonra da kaliteyi önceleyen yeni adımlar atacağımızı ve düzenlemeler yapacağımızı sizlerle paylaşmak isterim. Hayata geçireceğimiz yeni düzenlemeler ile ülkemizde yükseköğretimin bileşenlerinin ekonomik kalkınmamızda daha etkin rol oynamalarını ve üniversitelerimizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ile kültür ve sosyal sorumluluk alanlarında küresel ölçekte standartlar belirleyen kurumlar arasına girmelerini amaçlıyoruz. Kalite güvence sistemleri diğer sektörlerde olduğu gibi yükseköğretim sahasında da zamana karşı muhafazası sürekli güncellemeler gerektiren bir süreç olduğuna göre bu sistemlerin zamanla değişmesini beklemek pek tabiidir. Kalite süreçleriyle ilgili değişimleri yakından takip etmek, tartışmalara katılmak kaliteden sorumlu bütün taraflara düşen mühim bir görevdir.”

YÖKAK tarafından verilen akreditasyon, kalite güvencesinin sağlanması, kredi ve derece transferinin kolaylaşması, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması gibi önemli unsurları kapsıyor. MAKÜ, sağladığı bu kalite standartları ile kurumsal saygınlığını artırarak ulusal ölçekte kalitesini tescillemiş oldu.

Konferansın ardından açıklama yapan Rektör Dalgar, tam akreditasyon başarısının ardından “Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda kalite standartlarını özümseyerek daha da yükselteceklerini ifade ederek bu süreçte emek veren tüm personelini başarılarından dolayı tebrik etti.

Editör: Alihan Akın