Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla gerçekleşti. Bakan Şimşek’in şöyle:

Taşıtlar ile ilgili yaptığı açıklamada;

-Kamuda Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi

-3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması

-Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması

-Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması

-İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi

-Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması

Kamu Binaları, ile ilgili yaptığı açıklamada;

-Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımının/ yapımının 3 yıl süreyle durdurulması,

-Kamu Yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması,
-Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı

-Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması

- Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

- Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması

-Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

Kamu istihdamı, ile ilgili yapılan açıklamada;

-Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)

-Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmesi,

- Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması,

-Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi,

-Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi

Editör: Alihan Akın