Proje ofisinin kurulma amacı, Üniversitemizin “Evrensel Bilgiden Toplumsal Katkıya”
mottosuna bağlı olarak Gölhisar ve çevresinde toplumsal katkı projeleri, TÜBİTAK, BAKA,
Avrupa Birliği Projeleri gibi projeler oluşturmak ve akademik personellerin akademik
çalışmalarına katkı sağlayacak işbirliklerini arttırmayı hedeflemektedir.
Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK başkanlığındaki Proje Ofisi ekibi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu
ekip, projelere katkıda bulunmak için bir araya gelmiş birçok değerli isimden oluşmaktadır.
Proje ekibinde Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Namıka BOYACIOĞLU, Dr. Öğr.
Üyesi Ahmet ALANLI, Öğr. Gör. Dr. Neslihan DAL, Öğr. Gör. Dr. Hasan ÇEVİK, Öğr. Gör. Zafer
KÖSE, Öğr. Gör. Sevdanur DURAN, Öğr. Gör. Zübeyde HASÇELTİK, Öğr. Gör. Seyhan AKGÜL
ÖZARSLAN, Yüksekokul Sekreteri Papatya TOPCU ve dışarıdan derslere destek veren öğretim
elemanları Mücahit GÜNAY ve M. Murat GÖRGÖZ yer almaktadır. Bilimsel araştırma, teknik
beceriler ve yönetim alanlarında zengin bir deneyim ve uzmanlığı olan bu ekibin, çeşitli
projelere sağlayacağı katkılar büyük önem taşımaktadır.
Bu çeşitlilik ve deneyim birikimi, yüksekokulumuzun araştırma ve yenilikçilik alanında önemli
adımlar atmasını sağlayacaktır. Bu proje ofisinin faaliyete geçmesiyle, akademik başarı ve
bilimsel keşiflerin önündeki engeller azalacak

Editör: Alihan Akın