Eğitimde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan eğitim sendikaları Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Eyüpsultan’da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin öldürülmesini protesto ederek iş bırakma eylemi yaptılar.
Topluluk adına konuşan Burdur Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Murat Bulut yaşanan şiddet olaylarının kanayan bir yara haline geldiğini ifade ederek, yıllardır bu konuda yetkililere çağrıda bulunduklarının altını çizdi.  Her konuda geç kalındığı gibi bu konuda da ne yazık ki geç kalındığını söyleyen Bulut, TBMM önünde yapılan çağrıyı hatırlatarak, “Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalı; eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır” 


CAYDIRICI CEZAİ DÜZENLEMELER ACİLEN ALINMALI


Yaşanan şiddet olaylarının dozunun giderek arttığına da dikkat çeken Bulut, “Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hâle getirmektedir”
Tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Başkan Bulut, “Devlet, kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde, suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kere daha hatırlatmak istiyoruz.
Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir.
Eğitim çalışanları olarak, şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz.”

Editör: Alihan Akın