T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 'Temel İlkeleri' Misyonunda; "Faaliyet alanına giren tarımsal ürün piyasalarını düzenleyerek üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler almak, olağanüstü hal stoku  bulundurmak, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmenin" yazılı olduğunu, Vizyonunun; "Başta hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarında istikrar sağlayan; paydaşlara güven veren, dinamik, yetkin ve çağın gerekleriyle uyumlu tarım sektörünün örnek ve önder kuruluşu olmak."şeklinde tarif edildiğini, Temel Değerler kısmında ise; "Güvenilirlik, hızlı ve etkin karar alma, kaliteli hizmet, üretici ve  tüketici memnuniyeti, sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik, yenilikçilik." olarak belirlendiğini bildiren CHP'li Vekil, kurumun üç temel değer üzerinden şekillendirildiğini belirtti.
    2023 Yılının ise belirtilen bu ilkelerden uzak geçtiğini söyleyen Vekil Akbulut; "2023 yılı hububat alım sürecinde yaşanan aksaklıklar ve eksiklikler kurumun hububat üretiminde, başta Buğday olmak üzere hangi ürünün üretiminin pik yapacağı, hangi mahsulün hasadının ne miktarda olacağı öngörülerinden uzak bir yapıda olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çiftçilerimiz randevu almakta zorlanmış, TMO aldığı ürünü silolarına sığdıramamış, bu sebeple çiftçi mahsulünü komisyonculara belirlenen taban fiyatın da altında satmak zorunda kalmış, kurum yurttaşlardan yer ve arazi kiralayarak depolama eksiklerini gidermeye çalışmıştır." dedi.
    Burdur' da da benzer sorunların yaşandığına dikkat çeken CHP'li Vekil;" İlimiz Burdur'da da benzer problemler yaşanmış ve bu kargaşa ortamı üreticilerimizi paniğe sevk etmiştir. Uzmanların tahminlerine göre 2024 yılında Buğday başta olmak üzere rekor Hububat üretiminin beklendiğini" söyledi.

    CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi;


    1- 2023 Yılında Burdur TMO çeşitlerine göre ne kadar Hububat alımı yapmıştır?
    2- 2023 yılı Burdur TMO Burdur ili dışından silo veya depolarına Hububat alımı yapmış mıdır? Yapıldıysa bu alımlar hangi il/ilçe' den yapılmıştır?
    3- Burdur ili için kurumunuzun 2024 yılı Hububat alım tahmini bulunmakta mıdır?
    4- Burdur ilinde 2023 yılında yaşanan siloların yetersizliği, depolama alanı eksikliği gibi sorunlar için ne gibi önlemler alınmıştır?
    5- 2023 yılında çiftçilerimizin yaşadığı randevu alma problemleri ve sistem sıkıntıları çözüme kavuşmuş mudur?
    6- 2024 Hububat ve Buğday alım taban fiyatı üreticiyi yine komisyonculara muhtaç bırakacak mıdır?

Editör: Alihan Akın