Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK: “Fuarımız olmak üzere üretim altyapılarının güçlendirilmesi, müşteri portföyünün genişletilmesi, pazar payını artırmak, alternatif pazarlar, proje kültürü ve sürdürülebilirliğin geniş tabanlara yayılması ve yatırım sahalarına yön gösterilmesi için anahtar görevi görmektedir” dedi.

FUARLAR BİR ARAYA GELME FIRSATI SUNAR

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK, 2- 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek fuarla ilgili değerlendirmede bulundu.    Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK: “Tarım, hayvancılık, mermer, doğal taş, sağlık, hizmet, turizm, ormancılık, endüstri ve diğer sektörleri ve bu sektörlerin bileşenlerini doğrudan ilgilendiren ticari faaliyetlerdir. Tarım ve hayvancılık fuarları ise ziraat sektörünün gelişimini teşvik eden ve sürdürülebilirliğe dikkat çeken etkinliklerdir. Bu fuarlar; çiftçiler, tarım işletmeleri, hayvancılık sektörü paydaşları ile profesyonelleri ve teknoloji sağlayıcıları için bir araya gelme fırsatı sunar” ifadelerini kullandı.

DİNAMİKLERİ GÜNCELLEYECEKTİR

Fuarın Burdur’un dinamiklerini güncelleyeceğini belirten Başkan Yusuf KEYİK: “İlimizde süreklilik kazandırdığımız tarım, hayvancılık ve yem teknolojileri fuarımız en başta ziraat sektörünün tüm bileşenlere hitap edecektir. Marka olmuş firmalar için ticari ürünlerini sergileyecekleri bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım makinelerinin üretim ve pazarlamasını yapan işletmelerimiz, hayvancılık alanındaki araç ve gereçlerin ticaretini yapan firmalarımızın yanı sıra ticari amaçla tanıtım ve satış yapmak isteyen işletme ve girişimcilerimiz fuarda alıcı, tüketici ve köylülerimizle bir araya gelecekler. İmalat sanayisindeki çeşitli sektörlerimiz, bölgesel farklarımızı, iç pazarımızı ve teknolojinin getirdiği yenilikleri kapsayıcı bir şekilde hedefine ulaştıracağına inanıyorum. İlimiz fuar vesilesiyle dinamiklerini güncelleyecektir” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLERİMİZ VE ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN BİR AYNA OLACAKTIR

Başkan Yusuf KEYİK: “Bu yılki fuarın tarım ve hayvancılıkta üreticilerimiz için bir ayna olacağına, çiftçilerimizin kısa ve orta vadeli planlarında da kilometre taşı görevini üstleneceğine inanıyoruz.  Fuarımız; verimliliğin artırılması, yenilikçiliğin yaygınlaştırılması, marka tanınırlığını artırmak, koordinasyon, girişimcilik, e-ticaret, kooperatifçilik, eko turizm, stratejik pazarlar, firma ve kurumların imajının güçlenmesi, uzmanlaşma, geniş bir hedef kitleye tek seferde ulaşmak, rekabet gücünün artırılması, üretimde çeşitlilik, güdümlü projeler, lojistik, üretim altyapılarının güçlendirilmesi, müşteri portföyünün genişletilmesi, pazar payını artırmak, alternatif pazarlar, alternatif enerji, sorumluluk, proje kültürü ve sürdürülebilirliğin geniş tabanlara yayılması, tarım ve yatırım sahalarına yön gösterilmesi için anahtar görevi görmektedir. Bu sebeple 2 Mayıs’tan itibaren ziyarete açılacak fuarımıza başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

Editör: Alihan Akın