Yapılacak çalışmalar kapsamında : 

1. Emniyet kemerinin trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemi ön plana çıkarılarak emniyet kemeri
kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla www.trafik.gov.tr ile www.jandarma.gov.tr internet sayfasında yer
alan görsellere ait raket/billboard/afiş içeriklerinin sosyal medya platformları ile kurumsal iletişim sayfaları,
yerel/ulusal basın ve yayın organlarında paylaşılması; kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın
yoğun olarak bulunduğu alanlardaki dijital ekranlarda ve panolarda gösteriminin yapılması ve konuya ilişkin
toplumsal farkındalığın artırılması,
2. Özellikle otoyol ve devlet karayollarında dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile
karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi ihlallerin önlenmesine yönelik
tedbirlerin en üst seviyede alınması,
3. Terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilmesi, giriş­çıkış yapan bütün otobüs
ve şoförleri ile takografların denetlenmesi, otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin bilgilendirme
ve denetimlere ağırlık verilmesi,
4. İhtiyaç duyulduğunda Valiliklerden alınacak “Olur” dahilinde Polis ve Jandarma Trafik Ekiplerince
karma ekiplerin oluşturulması ve gerektiğinde helikopter, cayrokopter, drone ve İHA türü hava taşıtları ile
trafik denetimlerinin yapılması,
5. Trafiğin yoğunlaşacağı tarihlerde gerek görülmesi halinde genel hizmet/asayiş birimlerinden
personel ve araç takviyesi yapılması,
6. Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında “Algılanan
Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesine yönelik olarak görünür olmalarının sağlanması, ayrıca
Ek’te yer alan son üç yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergâhta
trafik tedbirlerinin daha etkili ve yoğun şekilde uygulanması,
7. Ağır tonajlı taşıtlarda bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçler, römorkların arkasındaki
reflektörler ile koruma çerçevelerinin mer’î mevzuat kapsamında kontrol edilmesi, gerektiğinde bu tür
taşıtların trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmesi,
8. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarına yönelik eğitim ve denetim faaliyetlerinin genel kolluk
ile koordineli şekilde yürütülmesi,
9. “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı” bulunan illerimizde halkın yoğun olarak bulunduğu
alanlarda, AVM’lerde, terminal noktalarında vb. uygun alanlarda emniyet kemeri kullanmanın önemini
göstermek amacıyla eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

10. Asayiş ve trafik denetimlerinde sürücü/yolcularla nezaket kuralları çerçevesinde “Yüz Yüze
İletişim” kurularak bilgilendirme yapılması,
11. Çocukların cadde ve sokaklarda daha fazla bulunacakları dikkate alınarak taşıt­yaya kazalarının
yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen uygunsuz bekleme/parklara
izin verilmemesi, yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri üzerine ve önüne park etmiş araçların
kaldırılması,
12. Yapılan çalışmaların etkinliği ve talimatlara uyulup uyulmadığı hususlarında gerekli denetimlerin
yapılması, düzenlenecek denetim sonuç raporlarının değerlendirme ve analiz yapılmak üzere Jandarma
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,
13. Yol çalışması yapılan yerlerde trafik akışını etkilemeyecek şekilde düzenleme ile işaretlemelerin
yapılması ve bu alanlardaki çalışmaların ivedilikle bitirilmesi ya da Ramazan Bayramı tatili sonrasında
yapılması,
14. Trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimler ile “kara nokta” olarak tanımlanan yol kesimlerinde ilave
işaretleme vb. tedbirlerin alınması,
15. Şehirlerarası karayolları üzerindeki il ve ilçe merkezlerinde trafiğin yoğun olacağı değerlendirilen
ışıklı kavşaklarda trafik akışını rahatlatacak ve kaza riskini ortadan kaldıracak gerekli işaretleme ve
düzenlemelerle birlikte yol aktarım tedbirlerinin alınması,
16. Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu/özel yatırımlarında, kritik önemi haiz tesislerde,
karakol/üs/sınır bölgelerinde, Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği turistik yerler, alışveriş
merkezleri, hava alanı, deniz limanı, metro, gar, terminal, ibadethaneler ve umuma açık mahallerde
olası terör örgütü saldırılarına karşı alınan güvenlik tedbirlerinin artırılması ve istihbari/önleyici faaliyetlere
ağırlık verilmesi,
17. Arife günü ve bayram süresince araç trafiğiyle birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı
değerlendirilen şehitlik/kabir ziyaretlerinde, bayram namazı öncesi/esnası ile bayramlaşma programlarında
alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi,
18. Yabancıların yolculukları esnasında başta pasaport ve yurda giriş imkanı veren diğer belgeleri ile
birlikte yolcu izin belgesi olmaksızın seyahat edemeyecek olanların titizlikle tespiti yapılarak İl Göç
Müdürlüklerine bildirilmesi,
19. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırarak konuya ilişkin iş ve işlemleri hızlandırmak ve
düzensiz göç ile etkin mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen “Mobil Göç Noktası” uygulamasının bayram
tatili süresince kesintisiz yürütülmesi,
20. Günübirlik kiralanan evler başta olmak üzere otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda Kimlik
Bildirme Kanununun titizlikle uygulanmasına önem verilmesi, mer’i mevzuat kapsamında gerekli tedbirlerin
alınması,
21. Mahallin şartları da göz önünde bulunularak il özelinde ilave tedbirlerin alınması,
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen tedbirlerin başta Valiler ve Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve
diğer sıralı/sorumlu görevlilerce alınması ve önemle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi hususlarında;

Editör: Alihan Akın