Burdur Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Gürhan ÖZVEREN’in 1-7 Mart
Muhasebe Haftası Basın Açıklamasında şu ifadelere yer verdi ;


“Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak 100 yıldır Cumhuriyetimizle 35 yıldır
mesleğimizle kıvanç duyuyoruz.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine
tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması
amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu önemli haftada, mesleğimizin ve
Cumhuriyetimizin birlikte yürüttüğü bu yolculuğu kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.


Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini düzenleyen ve 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe
giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 125 bin 526 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 5 bin
Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir.


Mesleğimiz, Cumhuriyetimizin ve toplumumuzun gelecek gücünü oluşturan temel taşlardan biridir. Her
geçen yıl, işletmelerin finansal sağlığını koruma ve güçlendirme misyonunu üstlenen Mali Müşavirler, ülke
ekonomisine katkı sağlamaktadır.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, 35 yıllık yolculuğunda
kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu olmuştur.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için
çalışmaktadır. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet
sunan bir meslek oluşturduk. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir
işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz. Ülkemizin ve
işletmelerimizin gelişimi için çalışmaktayız.


Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken, beyanların tanzimi,
gönderimi, denetimi ve veri akışı meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca KGK, TÜİK,
BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici
kamu kurumları da meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı
çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün
kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin
gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.

BURDUR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI


TÜRMOB ve Odalarımız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe
ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta,
gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına
yönelik sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.


Küresel ısınmanın ani yükselişine tanık olduğumuz Dünyamızda, karbon emisyonu, artan kirlilik ve büyüyen
nüfus gibi faktörlerin etkisiyle sürdürülebilirlik kavramı gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu
dönemde sürdürülebilirlik bilincinin ve gerekliliğinin artmasıyla birlikte, tüketim alışkanlıklarımızdan
üretim süreçlerimize kadar köklü bir değişim kaçınılmaz hale gelmektedir. Mali Müşavirler bu dönüşümde
üzerlerine düşen sorumluluklar gereği işletmelere ve ekonomiye güven sağlayan danışmanlar olarak
sürdürülebilirlik noktasında da yol gösterici rolüne devam etmektedir.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını
kutluyor, dünyamız, ülkemiz ve İlimiz meslektaşları için sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.” 

Editör: Güven Yılmaz