Sağlık sunumunun modern ve günümüz teknolojileriyle verilebilmesi amacıyla kurulan cihazlar ile hastalarımıza hizmet verilmeye başlandı.

Yeni kurulan cihazlar arasında; Göz Ameliyat Mikroskopu, KBB Ameliyat Mikroskopu, Laparoskopi Sistemi, Argon Lazer Cihazı, Göz Anjiyografi Cihazı, Göz Muayene Ünitleri, Diyaliz Cihazları, Görme Alanı Cihazı, Uyku Analiz Cihazı, Denge Egzersiz Cihazı (Fizik Tedavi) gibi bir çok cihaz bulunmaktadır.

Cihazlar ile ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, radyoloji servisi, fizik tedavi ünitesi, diyaliz ünitesi, uyku laboratuvarı, endoskopi ünitesi, poliklinikler gibi tüm branş alanlarında hizmet verilmektedir. Hastaneye kazandırılan cihazların yansıra ilerleyen dönemlerde de günümüz sağlık teknolojilinde hizmet verilmesi hedeflerinde yeni tıbbi cihazlar kazandırılması planlanmaktadır.

7-1

Editör: Güven Yılmaz