Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün yayınladığı bilgi notunda "Yaşlılarımız; geçmiş ve günümüz arasında köprü kuran, kültür, gelenek ve tecrübeleri
yarınlara taşıyan en değerlilerimizdir. Yaşlılarımızın sosyal hayatın içinde yer almaları, aktif ve
sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için yürütülecek çalışmalar tüm kurum ve kuruluşların olduğu
gibi Bakanlığımızın da önceliğidir.
İnsan yaşamının doğal bir süreci olan yaşlanma; yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte
kapsamlı talepler, yeni bakış açıları ve hizmet modelleri ile yönetilmeye çalışılırken kolay ve
basit olan bazı koruyucu ve önleyici müdahaleler gözden kaçabilmektedir. Yaşlı bireyler için
basit tedbirlerle güvenli bir çevre oluşturularak düşme ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi,
etkili sonuçları bakımından bu bağlamda zikredilebilecek uygulamalara örnek olabilir.
Çeşitli bireysel ya da çevresel faktörlerin etkisiyle oluşabilen düşme ve kazalar, yaşlı
bireylerin sağlıklarını kaybetmelerine, yaşamlarının geri kalan dönemlerinde başkalarına
bağımlı hale gelmelerine hatta sosyal hayattan uzaklaşmalarına neden olabilecek kadar önemli
sonuçlara yol açan etkenler arasında yer alır. Bu nedenle 2024 yılı 18-24 Mart Yaşlılara Saygı
Haftasının teması “Güvenli Yaşa, Sağlıklı Yaşlan” olarak belirlenmiştir
Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi, evlerde ve sosyal yaşam alanlarında basit
tedbirlerin alınması yoluyla düşmeler ve kazalar büyük ölçüde azaltılabilecektir. Bu konu
yaşlılarımız kadar, yaşlı bir birey adayı olan kendimize karşı da önemli bir sorumluluktur.
Bu bağlamda, Bakanlığımız;
İlgili paydaşların katılımı ve katkılarıyla “Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve
Uygulama Programı”
hazırlayarak, belirlemiş olduğu “Yaşlı bireylere yönelik güvenli ve
sağlıklı çevrenin oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması” hedefi doğrultusunda,
ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte faaliyetler yürütmektedir.
Geliştirdiği Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması ile aile hekimlerimizin,
kendilerine kayıtlı yaşlı bireyleri, klinik rehberler doğrultusunda izleme ve değerlendirmelerine
olanak sağlamıştır.
Yaygınlaştırdığı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) ise sağlıklı yaşlanma
danışmanlığı ve güvenli çevre hakkında eğitimler verilmesini sağlayarak yaşlı bireylerimiz
başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın konuya yönelik
farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalara devam etmektedir.
Biz de bu vesileyle vatandaşlarımızı;
- Yaşa ve sağlık durumuna uygun aralıklarla görme ve işitme muayenesi yaptırmaya
- Yaşa ve sağlık durumuna uygun düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmaya
- Kolay giyilip çıkartılan ve kaymaz tabanlı rahat ayakkabılar kullanılmaya
- Halılar, mobilya, kablo gibi eşyaların takılmaları önleyecek şekilde düzenlemeye
- Düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya
davet ediyor, yaşlılarımıza sağlıklı günler diliyor, saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

Editör: Güven Yılmaz