Mersin'de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çeşitli yardım programları aracılığıyla maddi destek almaya devam etmektedir. Özellikle kronik hastalığı olan bireylere yönelik yapılan yardımlar, hastalık nedeniyle maddi zorluklar yaşayan vatandaşların güçlü bir destek almasını sağlamaktadır.

Kronik hastalığı bulunan kişilere devlet tarafından sağlanan sosyal yardımlar, önemli bir destek kaynağı oluşturmaktadır. Mersin'de yaşayan ve kronik hastalığı olan bireyler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre 12 ay boyunca düzenli olarak 3.375 TL'ye kadar sosyal yardım alabilmektedirler. Bu yardımlar, kronik hastalıkların yol açtığı gelir ve maddi sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Silikozis ve diğer kronik hastalıklara sahip bireyler için geliştirilen düzenli nakdi yardım programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan hastalık bilgilerine sahip kişilere her ay 3.336 TL sosyal yardım sağlamaktadır. Silikozis hastalığına sahip olan ve iş gücünü en az %15 oranında kaybeden bireylere ise 3.375 TL sosyal yardım yardımı yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların TC kimlik kartı ve sosyal yardım kapsamında istenen belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde bireylerin ihtiyaçları ve sağlık durumları detaylı olarak değerlendirilerek, kronik hastalığı olan vatandaşlara gereken destek sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, Mersin'de yaşayan ve kronik hastalığı olan bireyler için sunulan devlet yardımları, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemli bir göstergesidir. Bu yardımlar sayesinde kronik hastalıkların neden olduğu maddi sıkıntılar en aza indirilerek, hastaların yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu destek programları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut ve destek olmaya devam etmektedir.

Editör: Betül Ateş