Ortaokul ve lisede 70 puanla teşekkür belgesi alınır mı? Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir Belgesi en az kaç puanla alınır?

Takdir ve Teşekkür Belgeleri Nedir?

Takdir ve teşekkür belgeleri, ilkokul 4. sınıftan itibaren lise sonuna kadar her eğitim döneminde başarılı öğrencilere verilen ödüllerdir. Bu belgeler, öğrencilerin derslerinde gösterdikleri emek ve başarıyı teşvik etmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Puan Aralıkları:

 • Teşekkür Belgesi: 70,00 ila 84,99 puan arasında bir ortalama alan öğrenciler teşekkür belgesi almaya hak kazanır.
 • Takdir Belgesi: 85,00 ve 100 puan arasında bir ortalama alan öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazanır.

Ortalama Hesaplama:

 • Her dersin puanı, haftalık ders saati ile çarpılarak toplanır.
 • Toplanan puanlar, toplam haftalık ders saati ile bölünerek dönem ortalaması bulunur.
 • Ortalama hesaplanırken ondalıklar dikkate alınmaz. Örneğin, 79,6 ortalama 79 olarak kabul edilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Her iki dönemde de 5 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alamazlar.
 • Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrenciye her yılın son döneminde verilir.
 • Bazı okullarda, belirli derslerde yüksek başarı gösteren öğrencilere de "ders başarısı" belgesi verilebilir.

Özetleyecek olursak;

 • Teşekkür belgesi için 70,00 - 84,99 puan, takdir belgesi için ise 85,00 - 100 puan ortalama gereklidir.
 • Ortalama hesaplanırken ondalıklar dikkate alınmaz.
 • 5 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler belge alamaz.
 • Belgeler her yılın son döneminde verilir.
Editör: Betül Ateş