Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’nün yayınladığı mesajda “Kanser gelişiminde, %90 çevresel, %10 oranında ise genetik faktörler etkilidir.

Çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya

obez olma ve enfeksiyonlara maruziyet gibi risklerin engellenmesi yolu ile gelişmekte olan

kanserlerin günümüzde %30-%50 oranında önlenebileceği bilinmektedir.

Özellikle tarama programları ve kanser belirtilerinin erken fark edilmesi, teşhis ve

tedavi hizmetlerine erken dönemde erişilmesi yolu ile uygulanan tedavinin yaşam kalitesine

çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa, korunmanın önemi daha da artmaktadır.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin

korunma ve erken teşhis olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda; kanserojen

maddelerin tespiti, risk faktörlerinden kaçınma, önleme, korunma, tarama ve erken tanı en

önemli kanser kontrol stratejileri arasında yer almaktadır.

Erken teşhis hayat kurtarır!

Birçok kanser, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren erken belirti ve semptomlar

gösterir. Bunlara meme, rahim ağzı, kolorektal, deri, ağız ve bazı çocukluk çağı kanserleri

dahildir. Bunu bilmek önemlidir, çünkü kanseri erken teşhis etmek neredeyse her zaman

tedaviyi ve hatta iyileştirmeyi kolaylaştırır, bu da kanser teşhisi konan kişilerin hayatta

kalma şansının ve yaşam kalitesinin artması anlamına gelir. Dahası, kanserin erken uyarı

işaretlerini tanımak uygun maliyetlidir ve çoğu durumda herhangi bir özel teknoloji

gerektirmez. Her birimiz, vücudumuz için neyin normal olduğunu bilmek ve olağandışı

değişiklikleri tanımak ve daha da önemlisi, derhal profesyonel tıbbi yardım almak için doğru

bilgilerle güçlendirilebiliriz . Kanserin belirtileri ve bulguları; Pek çok farklı kanser türünde

çeşitlilik gösterir ve hastalığın bulunduğu yere bağlıdır.

Kanserle ilgili doğru bilgiye erişim, artan farkındalık, erken uyarı işaretlerini tanıma,

sağlığımız hakkında bilinçli seçimler yapma ve kanserle ilgili kendi korkularımıza ve yanlış

kanılarımıza karşı koyma konusunda güçlendirebilir.

Kanser hakkında ne kadar çok şey bilirsek, o kadar çok hayat kurtarabiliriz. Farklı

kanser türleri, risk faktörleri ve kanser bakımıyla ilgili önemli konular hakkında bilgilendirici

ve destekleyici faaliyetlerin toplum düzeyinde yürütülmesi önemlidir.

Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesinde faaliyet gösteren Kanser Erken

Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’nde;

 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması

 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması

 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kolorektal kanser taramaları

ÜCRETSİZ olarak yapılmaktadır.

Tarama sonrası sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişiler, tarama sonrası teşhis

merkezlerine yönlendirilmekte ve ileri tetkikleri yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri

ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yürütülmektedir.

Kanserle Mücadelede Neler Yapılabilir?

 Bilgilenerek, kanserle ilgili yanılgıları ortadan kaldırabilmek ve korkuları

azaltmak mümkündür. Bilgi, farkındalık ve anlayış yoluyla, çevremizdeki

kanserle ilgili yanlış algılar ve tutumları azaltarak, zararlarını önleme gücü

bizim elimizdedir.

 Kanser taramalarımızı zamanında yaptırarak.

 Savunuculuk yaparak, kanseri daha çok konuşarak ve bireysel, toplumsal

sesimizi kullanarak korkuyu, damgalamayı ve ayrımcılığı (kanserin tedavi

edilemezliği konusundaki yanlış bilgiler, çalışma hayatına ve iş gücüne

katılımın önlenmesi vd.) azaltmaya, olumsuz algıları değiştirmeye ve kanserli

insanlara verilen desteği güçlendirmeye yardımcı olabiliriz.

 Farklı kültürel inançları anlamak, uygun tepkiler ve yanıtlar geliştirmek,

tutumları değiştirmek ve yaygın olumsuz kanaatleri ortadan kaldırmak için

önemlidir.

 Bireyleri ve toplulukları güçlendirerek, karar verici düzeydeki otoritelerin,

toplulukların, işverenlerin ve medyanın, kanser hakkındaki bilgi düzeyleri

arttırılabilir. Kanserle yaşayan insanların tüm tanı, tedavi ve bakım

hizmetlerine erişimlerini artıracak bir toplumsal bakış açısı geliştirmek

mümkündür. Bireylerin, istenen şekilde sağlık arama davranış kültürü

oluşturabilmesi için kendi ellerinden geleni yapabilecekleri çalışmaların ve programların etkisi önemli ve kalıcıdır. Kanserden korunmak ve zararlarını

azaltmak için aşağıda yer alan farklı düzeylerde toplumsal ve bireysel çabalar

yararlı olacaktır.

- Sağlıklı bir birey olmak sizin elinizde!

Bireyler olarak, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmek, alkol, tütün ve

aşırı/uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınmak da dahil olmak üzere

sağlığımızın sorumluluğunu üstlenebiliriz.

- Okullar kanser risk faktörleri hakkında bilgi sağlayabilir ve çocuklar, ebeveynler,

aileler, toplum genelinde sağlıklı davranışların savunucuları olabilir. Özellikle

iyi beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi destekleyen bir ortam geliştirebilirler.

- İşverenler, işyerinde asbest ve diğer işyeri kanserojenleri gibi kansere neden olan

maddelere mesleki maruziyeti önlemek için işyerinde politikalar uygulayabilir,

ayrıca dumansız alanlar oluşturabilir ve çalışanları arasında fiziksel aktiviteyi

ve sağlıklı beslenmeyi teşvik edebilir.

- Şehirler ve topluluklar (Hasta Dernekleri, Uzmanlık Dernekleri ve ilgili diğer

sivil toplum kuruluşları) vatandaşlarının sağlığını ve refahını geliştiren ve

koruyan kaliteli bir kentsel çevrenin yaratılmasında öncülük yapabilir.

Kansere karşı mücadelede “Farkındalık ve Bilinç Düzeyinin Artırılması” önemli bir

diğer strateji olup, her yıl 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftasında, sağlıklı bir toplum için, önemi

giderek artan kanser hastalığına karşı halkta farkındalık oluşturmak, taramalara katılımı

artırmak için düzenlenen bu etkinliklerle halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

hedeflenmektedir. Ancak tüm bu çalışmaların yılın bir haftası ile sınırlı tutulmayıp yıl

boyunca sürdürülmesi kanserle mücadelede akılda tutulması gereken bir unsur olup önemli

kazanımlar sağlayacaktır.

2024 yılı için, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası teması olarak “Kanseri birlikte

yenebiliriz!”, “Kanserden korunabiliriz.” belirlenmiş olup kanserle mücadelede halkımızı

bilinçlendirme çalışmaları en önemli avantajımız olacaktır.” Dedi.

Editör: Alihan Akın