Malulen emeklilik, çalışan bireylerin sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitelerini kaybettiklerinde veya azaldıklarında emekli olmalarını sağlayan bir emeklilik türüdür. Bu süreçte bazı belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Malulen emeklilik için gerekli koşullar ve başvuru süreci şu şekildedir:

1. Sağlık Raporu: Malulen emeklilik için en temel koşul, çalışanın sağlık durumunun iş göremezlik seviyesine ulaşmış olmasıdır. Bu nedenle, çalışanın bir sağlık kuruluşundan alacağı detaylı bir sağlık raporu gerekmektedir. Sağlık raporunda iş göremezlik durumu ve çalışma kapasitesindeki azalma belirtilmelidir.

2. SGK'ya Başvuru: Sağlık raporu ile birlikte çalışan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmalıdır. SGK, başvuruyu değerlendirerek çalışanın malulen emeklilik hakkını belirleyecektir.

3. Prim Gün Şartı: Malulen emeklilik için prim gün şartı bulunmaktadır. Çalışanın belirli bir prim gün sayısını tamamlamış olması gerekmektedir. Bu prim gün sayısı, emekli maaşının hesaplanmasında etkili olacaktır.

4. Mesleki Riskler: Bazı mesleklerde çalışanlar, meslek hastalığı veya iş kazası sonucu malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu durumda, çalışanın mesleki riskler ve bu risklerin sağlık durumunu nasıl etkilediği belirtilmelidir.

5. İşveren Raporu: Çalışanın işvereni, çalışanın iş göremezlik durumunu ve çalışma kapasitesindeki azalmayı destekleyen bir rapor hazırlamalıdır. Bu rapor, SGK tarafından değerlendirilecek ve malulen emeklilik sürecinde önemli bir belge olacaktır.

Malulen emeklilik için gerekli koşulların sağlanması durumunda, çalışanın emekli maaşı ve diğer sosyal hakları belirlenecektir. Malulen emeklilik sürecinde doğru ve eksiksiz belgelerin sunulması, başvurunun hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden veya azalan bireylerin emekli olmalarını sağlayan bir hak ve imkandır. Gerekli koşulların yerine getirilmesi ve doğru belgelerin sunulması, malulen emeklilik sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Bu süreçte SGK ve sağlık kuruluşlarından destek alarak doğru adımlar atılmalı ve emeklilik hakkı korunmalıdır.

 Malulen emekli olunabilecek hastalıklar

Malulen emeklilik hakkı, her hastalık için geçerli olmayabilir. Bu emeklilik için belirli sağlık koşulları gereklidir. Malulen emekli olunabilecek hastalıklar şunlardır:

Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı
 

Editör: Betül Ateş