Türkiye'de işgücü piyasasındaki gelişmeler, ücretli çalışan sayısındaki artışlarla birlikte sektörel bazda incelendiğinde, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin önemli rol oynadığı görülmektedir. Şubat 2023 ve Şubat 2022 dönemlerine ait veriler incelendiğinde, ücretli çalışan sayısında kaydedilen yüzde 4,1'lik artış dikkat çekmektedir.

 Ücretli çalışan sayısı şubat ayında arttı
 

Şubat 2023'te sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı 14 milyon 515 bin 778 kişi olarak kaydedilmiştir. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1'lik bir artışı temsil etmektedir. Ücretli çalışan sayısının 15 milyon 104 bin 259 kişiye yükselmesi, bu sektörlerdeki istihdamın arttığını ve ekonomik aktivitenin canlılığını yansıtmaktadır.

Sanayi sektörü, ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olarak önemli bir istihdam kaynağıdır. Üretim faaliyetlerinin artması ve ihracatın yükselmesiyle birlikte sanayi sektöründe istihdamın da arttığı gözlemlenmektedir. İnşaat sektörü ise altyapı projeleri, konut inşaatları ve ticari yapıların gelişimiyle istihdam yaratmaktadır. Ticaret-hizmet sektörü ise perakende, turizm, e-ticaret gibi alanlarda istihdamı destekleyen bir sektördür.

Ücretli çalışan sayısındaki artış, ekonomik büyüme ve istihdam piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu artış, sektörel bazda istihdamın çeşitlenmesi ve ekonomik faaliyetlerin genişlemesi açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak, istihdamın kalitesi, ücret düzeyleri ve sosyal haklar gibi konular da göz önünde bulundurularak daha kapsamlı bir değerlendirme yapılabilir.

Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısındaki artış, ekonomik büyüme ve istihdam piyasasındaki olumlu gelişmeleri yansıtmaktadır. Sektörel istihdamın artması, ekonomik aktivitenin canlanması ve işgücü piyasasının güçlenmesi açısından önemli bir adımdır. Bu nedenle, sektörel istihdamın desteklenmesi ve istihdam kalitesinin artırılması için yapılacak politika ve yatırımların büyük önem taşıdığı vurgulanmalıdır.

Editör: Betül Ateş