Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararı aldı. Nisan ayında enflasyonda sınırlı bir zayıflama görülmesine rağmen, yüksek hizmet enflasyonu, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları gibi unsurlar enflasyonist baskıları canlı tutuyor.

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyor. Para politikası sıkılaştırmanın etkileri krediler ve iç talep üzerinde izleniyor. Enflasyonda belirgin bir düşüş ve beklentilerde iyileşme sağlanana kadar sıkı politika duruşu devam edecek.

Anahtar Noktalar:

  • Politika faizi yüzde 50'de sabit kaldı.
  • Enflasyonda sınırlı bir zayıflama var, ancak riskler devam ediyor.
  • TCMB, enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyor.
  • Para politikası sıkılaştırmanın etkileri izleniyor.
  • Enflasyonda belirgin bir düşüş ve beklentilerde iyileşme sağlanana kadar sıkı politika duruşu devam edecek.
  • Likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecek.
  • TCMB, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde para politikası uygulayacak.
  • Enflasyon ve fiyat istikrarı için tüm araçlar kararlılıkla kullanılacak.
  • Kurul, kararlarını veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacak.

Sıkı politika duruşu devam edecek

TCMB, enflasyonist risklere karşı ihtiyatlı duruşunu sürdürürken, faiz artışına gitmemeyi tercih etti. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini ve iç talepteki dengelenmeyi göz önünde bulundurdu. Enflasyondaki düşüş ve beklentilerde iyileşme sağlanana kadar sıkı politika duruşunun devam edeceği vurgulanıyor.

Editör: Betül Ateş