Karaçam tensilinde ışık ve boşaltma kesimi ile sedir üretim sahasında yapılan tatbikata Bölge Müdürü Rifat ATAŞ, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan ASLAN, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Ahmet ŞAHAN, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü ve Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli katılmıştır.