Yerel seçimler yaklaşırken belediye başkan aday adayları da teker teker çıkmaya başladı. Bizler, Burdur’un güzel insanları bu tercihi bilinçli yapmamız gerekiyor. Zira hepimizi doğrudan ilgilendiren bir konu. Genel seçimlerde partiler ön plandayken, yerel seçimlerde kişiler ön planda oluyor. Her partinin fanatik bir kitlesi var ama bu konuda partizanlık yapılmaması doğru olandır. Peki gönüllerden geçen başkanın vasıfları nedir? Kim, ne düşünüyor? Konuşmak, istişare etmek, bakış açımızı genişletmek gerek. Çevremden de aldığım dönüşlerle beraber kendi görüşlerimi derlediğim, beklenen başkanın özellikleri ile ilgilidir bu yazı. Sizler de kendi değer ve yargılarınızı da katarak lütfen süreci analiz ediniz.

 • Şeffaf Yönetim Anlayışına Sahip Olmalı
  Şeffaf yönetim, bir organizasyonun kararlarını ve faaliyetlerini açıkça paylaşarak, paydaşlar arasında güven oluşturmasını ve iç denetimleri kolaylaştırmasını vurgular. Bu anlayış, karar süreçlerini net bir şekilde ortaya koyarak iç ve dış paydaşların güvenini kazanırken, kurum içi iletişimi güçlendirir ve verimliliği artırır. Aynı zamanda, organizasyonun uzun vadeli başarısına katkı sağlayarak etkin denetim ve hesap verilebilirlik sağlar. Şeffaf yönetim, kurumların itibarını artırırken, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli başarı için kritik bir öneme sahiptir.
 • Paylaşımcı Olmalı
  Mühür bende diyerek herşeye karar vermeye kalkmamalı. Yetkiyi, görevi ve sorumluluğu, bunların yanında iş yükünü de halk ile paylaşmalı. Şimdiye kadar bu şekilde yönetmeyenler ellerine yüzlerine bulaştırdılar malumunuz…
 • İmara Hakimiyet
  Belediyenin kalbi imar müdürlüğünde atar. Şehrin geçmişi, geleceği bu müdürlüğe göbekten bağlıdır. Dolayısı ile başkanın ya çok sağlam bir ekibi olmalı ya da doğrudan işin içinden gelen biri olmalı.
 • Tarafsız Olmalı
  Belediye başkanlarının tarafsızlığı, yerel yönetimlerin sağlaması gereken kritik prensiplerden biridir. Tarafsız bir belediye başkanı, toplumun her kesimine eşit hizmetler sunma ve adil kararlar alma konusunda önemli bir rol üstlenir. Bu durum, toplumun güvenini kazanır ve demokratik süreçlere olan inancı artırır. Tarafsızlık, politik ve kişisel çıkarların ötesine geçerek, kentin ve toplumun çıkarlarını öncelikli kılar. Belediye başkanlarının tarafsızlığı, yerel yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirliği güçlendirir; böylece daha adil, eşitlikçi ve uyumlu toplumlar için temel bir unsur olarak ön plana çıkar. Dolayısı ile tarafsız olmalı.
 • İfade Özgürlüğü
  Özgüveni yüksek, komplekssiz bir başkan gerekiyor. Vatandaş eksik veya hatalı işleri rahatça söyleyebilmeli. Başkan kafaya takar, benimle uğraşır mı dememeli.
 • Görevinin Bilincinde Olmalı
  Kurum tarafından, devletin kaynakları ile yapılan işleri kendine mal etmemeli. Her yere fotoğraflarını asarak abartılı veya gereksiz bir övünç içine girmemeli.
 • Şehir İle İlgili Düşünce Ve Projeler
  Halihazırda altyapısı olmalı ve şehir ile ilgili dersini çalışmış olmalı. Sorunları tespit edip çözüm önerileri ile gelmeli. Seçimi kazanmak için bolkeseden atıp, tutmamalı. Şehrin kronikleşmiş, aciliyetli meselelerine (depreme hazırlık, susuzluk vb.) kesinlikle çözümü olmalı.
 • Demokratikleşmeye Katkı Sunmalı
  Gelişmiş demokrasilerde kendini yönetme geleneği tabandan yukarı doğru olmasına karşın, gelişmemiş demokrasilerde yukarıdan aşağıya doğrudur. Bu tarz dayatmacı, her şeyi ben bilirimci, totaliter rejimler yerelde de görülmektedir. Demokrasinin geliştirilmesi için; halkın yerel nitelikteki kararların oluşumuna katkı yapmasını sağlayacak ortamı oluşturmalı. Başkan hangi partiden veya görüşten olursa olsun demokratikleşme yönünde hareket etmeli.
 • İnsan İlişkileri Kuvvetli Olmalı
  Belediye başkanının güçlü insani ilişkilere sahip olması, yerel yönetimde etkinliği artırır ve toplumla daha iyi iletişim ve katılım sağlar. Toplumun beklentilerini anlama, ihtiyaçlarına uygun politikalar geliştirme ve güven oluşturma konusunda kritik bir rol oynar. Güçlü insani ilişkiler, kriz anlarında hızlı tepki verilmesini kolaylaştırırken, toplumun bir araya gelerek ortak çözümler üretmesine olanak tanır. Belediye başkanlarının toplumla kurduğu bu bağlar, yerel yönetimin başarısı ve toplumun refahı için vazgeçilmezdir.
 • Geçmişinde Soru İşaretleri Olmamalı
  Belediye başkanının geçmişinde toplumca kötü karşılanan olaylara karışmamış olması, toplum nezdinde güvenilirlik ve saygı kazanmasını sağlar. Temiz bir sicile sahip olmanın avantajı, toplumun beklentilerine uygun politikalar oluşturma konusundaki inancı artırması ve etik değerlere bağlılığını vurgulayarak şeffaf bir yönetim anlayışının altını çizmesidir. Geçmişteki olumsuzluklardan kaçınmak, belediye yönetiminin itibarını güçlendirerek toplumun yaşam kalitesini artırmak için daha iyi planlanmış projelerin ve politikaların uygulanmasına yardımcı olur. Bununla beraber rolmodel olan kent önderleri topluma iyi örnek olmalıdır.
 • Kucaklayıcı Olmalı
  Belediye başkanlarının her kesimi kucaklayıcı bir tavır sergilemesi, yerel yönetimlerin etkinliğini artırmanın yanı sıra toplumun sosyal uyumunu güçlendiren önemli bir faktördür. Bu tavır, toplumun farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarına saygı göstererek eşit fırsatlar ve hizmetler sunmayı amaçlar. Aynı zamanda, toplumun katılımını artırarak demokratik süreçleri güçlendirir ve toplumsal dayanışma ile birlikte daha adil ve dengeli bir toplum oluşturulmasına olanak sağlar. Belediye başkanlarının her kesimi temsil ederek dinlemesi, yerel yönetimin toplumun gerçek ihtiyaçlarına yönelik politikalar ve projeler geliştirmesine katkı sağlar. Bu şekilde, toplumun bir araya gelmesi ve çeşitliliğin zenginliğinden faydalanması için önemli bir platform oluşturur.
 • Haksız Rekabete Sebep Olacak Eylemlerden Kaçınmalı
  Belediye başkanlarının haksız rekabete sebep verecek durumları önlemesi, şehirlerin ve toplumların sağlıklı gelişiminde kritik bir etken olarak karşımıza çıkar. Haksız rekabet, adil olmayan uygulamalar ve kaynakların eşit olmayan dağılımı sonucu ortaya çıkar ve bu durum yerel ekonomiyi olumsuz etkiler. Belediye başkanlarının adil politikalar ve düzenlemeler oluşturarak rekabeti dengelemesi, işletmelerin ve toplumun sürdürülebilirliği için kritik önem taşır. Bu yaklaşım, haksız rekabete izin vermemekle kalmaz, aynı zamanda kentlerin uzun vadeli büyümesini destekler, işbirliği ve dayanışmayı teşvik eder ve toplumun refahını artırmak için adil bir ekonomik çerçeve sağlar. Böylece, belediye başkanlarının haksız rekabete karşı mücadelesi, kentlerin ve toplumların dengeli ve adil bir kalkınma yolunda ilerlemesi için önemli bir adımdır.
 • Şehrin Marka Değerlerini Arttırmalı
  Şehirlerin marka değerinin artırılması, modern kentlerin rekabetçi dünyasında önemli bir stratejik hedef haline gelmiştir. Bir şehrin marka değeri, o şehrin kültürel, ekonomik, çevresel ve toplumsal niteliklerinin algılanan değerini ifade eder. Bu algılanan değer, yerel halkın yaşam kalitesini yükseltirken, dışarıdan gelen yatırımları ve turizmi çekmeye yönelik bir katalizör işlevi görmektedir. Marka değeri yüksek bir şehir, iş dünyası için cazip bir merkez olmanın yanı sıra turistler için çekici bir destinasyon haline gelir. Bu nedenle, şehirlerin marka değerinin artırılması, sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, sosyal refah ve kültürel zenginliğin birleşimini temsil eder. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırırken, uzun vadeli başarı ve rekabet avantajı sağlayarak toplumun refahına olumlu etki eder.

Mail: [email protected]