Depremler ve seller gibi doğal felaketlerde altyapının çökmesinin temel sebeplerinden biri mimarlara ve bilim insanlarına kulak verilmemesidir. Mimarların görüşlerinin ve doğru bilgi alınmadan yapılan uygulamaların diyetini şehirler ve insanlar ödüyor. Merkezi ve yerel yönetimlerdeki yanlış politikaların eleştirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda bakıldığında mimarlık disiplini coğrafya ve yaşam alanıyla ilgili politikalar üretebilecek bir alanda bulunuyor.

Kamu sektöründe ve özel sektörde mimarlara önem verilmiyor. Kamu kurularından istihdam edilen mimar sayısı komik rakamlarda. Özel sektörde ise meslektaşlarımız güvencesiz ve sigortasız çalışıyor. Bu durum gerekli mimarlık hizmetinin verilememesi sebebi ile doğal afetler sonucu şehirlerin çöküşlerinin ana nedenlerinden biridir.

Son olarak, dünya genelinde yaşanan eşitsizlik, kültürel mirasın yok olması ve ekolojik dengenin bozulması gibi sorunlar için, Uluslararası Mimarlar Birliği'nin, mimarları sorumluluk almaya çağırdığını belirtmek isterim. Mimarların öncelikle kandi haklarını ve dolayısı ile de kamusal hakların savunulmasında dirençli olması gerekiyor.

Dirençli kalın..

[email protected]