Doç. Dr. Canan Olpak Koç, Mehmet Akif’in bir erkek evlat, eş, baba, dede olarak hayatına dâhil olan kadınlara karşı sergilediği davranışlar üzerinde durdu. Mehmet Akif Ersoy’un kadınlara karşı davranışları ile de örnek bir model olduğuna vurgu yapan Doç Dr. Olpak Koç, bu tutum ve davranışlarını şiirlerinde de devam ettirdiğini vurguladı. Doç. Dr. Olpak Koç ayrıca “Mehmet Akif kadınlara yönelik olumsuz tutumları en ağır dille eleştirmekten kaçınmamıştır” diyerek kendisinin bu konudaki kararlığının altını da çizdi.

“Yeni Belgelerle Mehmet Akif ve Veteriner Hekimlik Tarihi”

Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Yeni Belgelerle Mehmet Akif ve Veteriner Hekimlik Tarihi” konulu online söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşinin moderartölüğünü Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Canan Olpak Koç yaptı.

Programa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Dr. Atilla Özgür, Mehmet Akif’in veteriner hekimlik tarihi için önemli bilgiler içeren bir belgesine ulaştığını ifade ederek bu belgede yazılanlar hakkında bilgi verdi. Dr. Özgür, konuşmasında “Akif kendisinin de mezun olduğu okul binası hakkında fiziki bilgiler vermesinin yanında sivil veterinerlik önerisiyle de dikkati çeker. Bu bize şairin yalnız iyi bir gözlemci değil iyi bir arşivci olduğunu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda dinleyicinin katıldığı söyleşi soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.