Bu kapsamda MAKÜ’nünAltınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu ile Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu’nun isimlerinin üniversitelerin programlarına uygun tematik olarak yapılandırılması kapsamında değiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kuruluna sunduğu teklif kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu’nun adı kendi bünyesindeki programlara uygun olarak Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu’nun adı da yine kendi bünyesindeki programlara uygun olarak Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi.