Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğinde yürütülmekte olan 1005 Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı kapsamında, HAYTEK Müdürü Doç. Dr. İsmail Kırbaş'ın yürütücülüğünde HAYTEKortakları Hacettepe ve Kırklareli Üniversitelerinin de katılımı ile hazırlanan "Sağım Sistemi Verilerinin Nesnelerin İnterneti Sistemleri ile Otomatik Olarak Kayıt Altına Alınması" başlıklı proje önerisi desteklenmeye layıkgörüldü.

HAYTEKöncülüğünde, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve TAGEM yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantılarda başvuru hazırlık süreci gerçekleştirildi.

Proje ile süt sağım alanında bulunan hayvanların otomatik olarak tanınması ve sağım bilgilerinin otomatik olarak veri tabanına aktarılması için nesnelerin interneti tabanlı donanım ve yazılımların geliştirilmesini amaçlanıyor. Proje çalışma konularından biri de süt sağım sistemleri için yerli ve temas gerektirmeyen bir süt ölçer tasarımının gerçekleştirilmesi. Proje çerçevesinde geliştirilecek yenilikçi çözümler ile elde edilen sonuçların ülkemiz hayvancılık endüstrisinde üretim verimliliği sağlanması, hayvan refahının artırılması ile ekonomik olarak katkı sağlanması hedefleniyor. Geliştirilecek sistem için pilot uygulama ve saha testleri MAKÜ Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çiftliğinde yürütülecek. Projede, MAKÜ’den 3, Hacettepe Üniversitesi'nden 4, Kırklareli Üniversitesi ve TAGEM'den 1'er olmak üzere toplam 9 araştırmacı ile 2 lisans ve 1 yüksek lisans bursiyerinin görev alması planlanıyor.