Burdur İl Özel İdaresinde personel alımı yapılacaktır. İşe alınacak personel sayısı 2 olup, kurada 4 de yedek belirlenecektir.

Başvurular, Burdur İl Özel İdare binasında Akif Soylu'ya yapılacağı belirtildi.

bahsine giriş

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Adresi : BURDUR GENELİ Çalışma süresi: Tam zamanlı

İşe alınan personel İdarenin ihtiyaç duyması halinde diğer görevlerde de çalıştırılabilir. Başvuru yapanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Müracaat koşulları;

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- 18 yaşını bitirmiş ve en fazla 30 yaşında olmak.
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Türk Ceza Kanununun 53'ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Burdur ili Merkez ilçede ikamet ediyor olmak.
7- En az lise mezunu olmak.
8- Askerlik görevini yapmış olmak.
9- C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Kura sonucu belirlenecek kişilerden istenecek belgeler;

1- Nüfus cüzdanın fotokopisi
2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
3- Adli Sicil Belgesi
4- Yerleşim yeri (İkametgah) belgesi
5- Diploma Fotokopisi
6- Askerlik durum belgesi
7 -Sürücü bel esi