Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişiklikler ResmiGazete'de yayımlandı.

Kişilere, arkadaşlarına ve okulçalışanlarına söz vedavranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlarakışkırtmak veya zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak,okuldan atılma gerekçesi sayılacak.

SOSYAL MEDYA İLK KEZ YÖNETMELİĞE GİRDİ

Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya araçları,isimleri anılmadan ilk kez yönetmeliğe girdi. Öğrenciler bundan sonra mesajatarken daha dikkatli davranmak zorunda kalacak. Öğretmenin bilgisi ve kontrolüdışında bilişim araçlarıyla meşgul olan ve dersin akışını bozan öğrenciyedisiplin cezası verilecek.

1-5 GÜN OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Arkadaşlarına ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veyasosyal medya üzerinden hakaret eden, bunları paylaşan, yayan veya başkalarınıbu davranışa kışkırtan öğrencilere 1-5 gün okuldan uzaklaştırma cezasıverilecek. Uzaklaştırma cezası gerektiren hallere, "Milli ve manevideğerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecektutum ve davranışlarda bulunmak" maddesi de eklendi.

SARKINTILIK ATILMA NEDENİ

Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına söz vedavranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlarakışkırtmak veya zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak,okuldan atılma gerekçesi sayılacak. Bilişim araçları veya sosyal medya yoluylaeğitim ve öğretimi engelleyen, arkadaşlarına ağır derecede maddi ve manevizarar veren öğrenci okul değiştirme cezası alacak. Genel ahlak ve adaba uygunolmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık halinegetiren öğrenci de aynı cezaya tabi olacak. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü,toplamda 30 günü aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısızsayılacak. Daha önceden bu süre 45 gündü.