Escort Bayan Pendik bayan escort istanbul Escort Alanya Bursa rus escort eskişehir escort

Burdur'un okul müdürleri MAKÜ'de işbirliği toplantısında buluştu

Gündem 23.01.2023 - 18:50, Güncelleme: 23.01.2023 - 18:50
 

Burdur'un okul müdürleri MAKÜ'de işbirliği toplantısında buluştu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından eğitimde iş birliğinin geliştirilmesi toplantısı düzenlendi.
MAKÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi, ilk, orta ve lise okullarıyla yapılan ve yapılacak olan iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla MAKÜ Senato Salonunda toplantı düzenlendi.  Toplantıya Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Durmuş Acar, Prof. Dr. Mehmet Karaca, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Burdur İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, akademisyenler ve okul idarecileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar yaptı. Çakar konuşmasında; “Üniversitemiz eğitimde iş birliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile güncellenen bir protokolümüz var. Onun öncesinde de yine devam eden çalışmalarımız var. Bu toplantımızda bu yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, özellikle farklı fakültelerin de devam ettiği öğretmenlik uygulaması kapsamında okul yöneticilerimizin görüş ve önerileri çerçevesinde kendimizi değerlendirmek, sizlerin görüşlerini alarak daha nitelikli, daha etkili bir öğretmen yetiştirme alanında çalışmalarımızı devam ettirmektir.” dedi. Bugüne kadar olan çalışmaları ve bundan sonra da yapılacak olan iş birliği çalışmaları hakkında sunum yapan Dekan Prof. Dr. Çakar konuşmasının devamında şunları söyledi: “Eğitim Fakültesi olarak şu anda 11 programda öğretmenlik uygulamasına öğrenci gönderiyoruz. Geçtiğimiz dönem 43 okulda yaklaşık 1.090 civarında öğrencimiz Milli Eğitimin okullarındaydı. MAKÜ olarak Mili Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği çalışmalarımız devam etmekte ve daha da farklı projelerle de devam edecektir.” Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman konuşmasına, göreve geldiğinden bu yana desteklerinden dolayı MAKÜ’ye teşekkür ederek başladı. Kakırman konuşmasında; “Üniversite ile olan çalışmalarımız bundan sonraki süreçlerde de hız kazanarak devam edecektir. Bahar döneminde özellikle öğretim alanında mesleki gelişimleri adı altında kişisel ve mesleki eğitimlerimiz biraz hız kazanacak. Okulları ziyaret ettiğimde özellikle dezavantajlı okullarda sizin bazı kurumlarınızın özellikle bazı öğretmenlik uygulamalarının haricinde, bu toplum yararına çalışma programı içerisinde üniversite öğrencilerimizle bizim öğrencilerimizi iç içe ve verimli bir şekilde gördükçe de bu çalışmanın nasıl ulvi bir amaca hizmet ettiğine şahit oluyorum. Üniversite bizim hem danışmanımız hem rehberimiz hem de yol gösterenimiz. Ben burada bir kez daha şahsınızda kurumumuz adına üniversitemize ve sayın hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Rektör Korkmaz: “Bir Sınıf Demek Bir Ülke Demek” Daha sonra Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz da bir konuşma yaptı. Rektör Korkmaz konuşmasında; şunları kaydetti: “Eğitim dediğimiz zaman sadece bizim mevzuat gereği öğretmenlik uygulamalarıyla buradaki gençlerimizin sizlerin huzuruna gelmesi ile sınırlı bir ilişkimiz yok. Yani toplumumuzun geleceği bakımından eğitime bir bütün olarak baktığımızda eğitimin iki ciddi bileşeni var.  İlk ve ortaöğretim ile yükseköğrenimin bir araya gelmesi ve birçok meseleyi konuşabiliyor olmamız ve birbirimize anlatacaklarımızın olması bakımından da önemli bir toplantı bu. Zira biz sizlerin yetiştirdiği öğrencilerle devam ediyoruz. Sadece bunun istisnası yurt dışından gelen yabancı öğrenciler vardır. Biz de bunun haricindeki bütün öğrencilerimiz işte okul öncesinden başlayarak milli eğitim sistemi içerisinde bize gelir. Biz de burada bunları hem bir meslek kazandırma hem sizlerin temelini atmış olduğu birçok değerin bu öğrencilerimizde güçlendirilmesi ve toplumun geleceği bakımından da güçlü birer birey olmaları noktasında bir etkileşimini sağlama derdimiz var. Bunu yaparken de tekrar geri besleme yapıp, hemen hızlı bir şekilde Milli Eğitime geri dönmemizi gerektiren birçok mesele oluyor. Bu meseleleri bir arada istişare ediyor olmamız, düzenli olarak bir araya geliyor olmamızın da önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece Eğitim Fakültesi öğrencileri ya da öğretmenlik için eğitim gören ya da formasyon alan öğrencilerimiz değil, bizim kapımızdan giren bütün öğrencilerimizin geri dönüşlerinin alınıp, tekrar geriye bildirilmesidir. Bütün kalite süreçleri için en önemli unsurlardan bir tanesi geri bildirim dedikleri bir süreçtir. O döngünün her bir aşamasından bir sonraki aşamaya geçerken, bir önceki aşamanın sonuçlarının değerlendirildiği ve sisteme yeniden dahil edildiği, sistemin yeniden canlandırıldığı bir yapıdır. Esasında bir kalite sürecidir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizin bir tarihsel bir misyonu da var. İçinde bulunduğu kentin ve şehrin bütün süreçlerine akademi olarak dahil olma anlayışı var. Eğitim Fakültesinde zaten bu kurumsal olarak var. Milli Eğitimde de zaten kurumsal olarak var. Bunun dışındaki her alanda da üniversitemizin yaptığı çalışmalarla var olan akademik birikimimizi değişik kademelerdeki alanlara da aktarma eğilimimiz var. Belli alanlarda da ihtisas alanı olarak üniversitemiz belirlendi. Özellikle bölgesel kalkınma noktasında tarım ve hayvancılık konusunda da özel olarak devletin bu misyonu çok daha somutlaştırarak bir devlet politikasına dönüştürdüğü bir yaklaşım. Bu yaklaşımın temelinde de Eğitim Fakültemizin yıllardır Milli Eğitimle ve eğitim sektörüyle iş birliği içerisinde yürüttüğü başarılı çalışmalar var. Bu çalışmalardaki en önemli şey, bir zihinsel hazır oluş durumudur. Milli Eğitim Müdürlüğü ile uzun yıllardır siz değerli yöneticilerimizle, müdürlerimizle, öğretmenlerimizle üniversite arasındaki bu güçlü ilişki bizi başka alanlarda da sahaya inme ve sahada çalışma için bir motivasyon ve bir zemin oluşturdu. Bu toplantıda da alacağımız notlar gelecek dönemlerde güçlü çalışmaları, projeleri beraber yapma noktasında bir iradeyi de ortaya koyuyoruz. Mezun olan öğrencimize bir sınıf teslim ediyoruz. Bir sınıf demek bir ülke demek.” Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Karaca da İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaptıkları çalışmalardan söz etti. Prof. Dr. Karaca konuşmasında; “Bizim de 2022 yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber ortak çalışmalarımız oldu. Din eğitimi konusunda kendi üniversitemizin akademisyenleri ve milli eğitimimizin değerli hocalarıyla ve yöneticileriyle beraber düzenlediğimiz çalıştay sonrasında faaliyet alanları ve yapılacak işlerle ilgili genel bir değerlendirme çalıştayı çıktısını beraber bir değerlendirme imkânımız oldu. Üniversitemiz açısından öğrencilerimizin formasyon eğitimi açısından önemli katkıları olduğu ortada. Bu işlemler süreci içerisinde aynı zamanda diğer bir görev olan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı özellikle öğrenci toplulukları konusunda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak gerçekleştirdiğimiz yüzlerce etkinliğimiz oldu. Bunların yaklaşık yüzde 50’ye yakını Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altındaki okullarda uygulandı. Üniversite öğrencilerimizin lise ve dengi okullarda birlikte yapmış oldukları faaliyetler güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi. Son olarak Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Atay bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Atay, “Bizim burada öğrettiğimiz bilgilerin pekiştirildiği ve öğretmenlik sıfatının da çocuklara kazandırdığı yer okuldaki uygulamalardır, stajlardır. Bu bakımdan sizlere çok teşekkür ediyorum. Şahsım adına her gittiğimizde her zaman bize pozitif davranıyorsunuz. Çocuklarımıza pozitif davranıyorsunuz. Sizlere bize göstermiş olduğunuz ilgiden, yakın ilişkilerden, sıcak temaslardan, öğrencilerimize yapmış olduğunuz iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum, biz sadece öğretmenlik uygulamasında bir araya geliyorduk. Bundan sonra Spor Bilimleri Fakültesi'nin hazırlamış olduğu okullarda sporu yaygınlaştırmaya yönelik bir projeniz var ve bundan sonraki yıllarda da Spor Bilimleri Fakülteleri yeni bir yapılanmaya gidiyor. 6 + 2 yani 6 dönem eğitimini üniversitede alıyor, 2 dönem sahaya iniyorlar. Bu şehirde küçük yerlerde saha sadece okullar olacak diye düşünüyoruz. Bu bakımdan da gelecek zamanlarda daha çok birlikte iş birliğine ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum.” dedi. Konuşmalardan sonra okul yöneticileri de fikirlerini aktardılar. Toplantı sonrasında Rektör Korkmaz ve Milli Eğitim Müdürü Kakırman toplantıya katılan okul idarecilerine teşekkür belgesi takdim ettiler. Toplantı MAKÜ İstiklal Yerleşkesi gezisi ve öğle yemeği ile sona erdi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından eğitimde iş birliğinin geliştirilmesi toplantısı düzenlendi.

MAKÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi, ilk, orta ve lise okullarıyla yapılan ve yapılacak olan iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla MAKÜ Senato Salonunda toplantı düzenlendi.  Toplantıya Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Durmuş Acar, Prof. Dr. Mehmet Karaca, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Burdur İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, akademisyenler ve okul idarecileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar yaptı. Çakar konuşmasında; “Üniversitemiz eğitimde iş birliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile güncellenen bir protokolümüz var. Onun öncesinde de yine devam eden çalışmalarımız var. Bu toplantımızda bu yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, özellikle farklı fakültelerin de devam ettiği öğretmenlik uygulaması kapsamında okul yöneticilerimizin görüş ve önerileri çerçevesinde kendimizi değerlendirmek, sizlerin görüşlerini alarak daha nitelikli, daha etkili bir öğretmen yetiştirme alanında çalışmalarımızı devam ettirmektir.” dedi.

Bugüne kadar olan çalışmaları ve bundan sonra da yapılacak olan iş birliği çalışmaları hakkında sunum yapan Dekan Prof. Dr. Çakar konuşmasının devamında şunları söyledi: “ Eğitim Fakültesi olarak şu anda 11 programda öğretmenlik uygulamasına öğrenci gönderiyoruz. Geçtiğimiz dönem 43 okulda yaklaşık 1.090 civarında öğrencimiz Milli Eğitimin okullarındaydı. MAKÜ olarak Mili Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği çalışmalarımız devam etmekte ve daha da farklı projelerle de devam edecektir.”

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman konuşmasına, göreve geldiğinden bu yana desteklerinden dolayı MAKÜ’ye teşekkür ederek başladı. Kakırman konuşmasında; “Üniversite ile olan çalışmalarımız bundan sonraki süreçlerde de hız kazanarak devam edecektir. Bahar döneminde özellikle öğretim alanında mesleki gelişimleri adı altında kişisel ve mesleki eğitimlerimiz biraz hız kazanacak. Okulları ziyaret ettiğimde özellikle dezavantajlı okullarda sizin bazı kurumlarınızın özellikle bazı öğretmenlik uygulamalarının haricinde, bu toplum yararına çalışma programı içerisinde üniversite öğrencilerimizle bizim öğrencilerimizi iç içe ve verimli bir şekilde gördükçe de bu çalışmanın nasıl ulvi bir amaca hizmet ettiğine şahit oluyorum. Üniversite bizim hem danışmanımız hem rehberimiz hem de yol gösterenimiz. Ben burada bir kez daha şahsınızda kurumumuz adına üniversitemize ve sayın hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Rektör Korkmaz: “Bir Sınıf Demek Bir Ülke Demek”

Daha sonra Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz da bir konuşma yaptı. Rektör Korkmaz konuşmasında; şunları kaydetti: “Eğitim dediğimiz zaman sadece bizim mevzuat gereği öğretmenlik uygulamalarıyla buradaki gençlerimizin sizlerin huzuruna gelmesi ile sınırlı bir ilişkimiz yok. Yani toplumumuzun geleceği bakımından eğitime bir bütün olarak baktığımızda eğitimin iki ciddi bileşeni var.  İlk ve ortaöğretim ile yükseköğrenimin bir araya gelmesi ve birçok meseleyi konuşabiliyor olmamız ve birbirimize anlatacaklarımızın olması bakımından da önemli bir toplantı bu. Zira biz sizlerin yetiştirdiği öğrencilerle devam ediyoruz. Sadece bunun istisnası yurt dışından gelen yabancı öğrenciler vardır. Biz de bunun haricindeki bütün öğrencilerimiz işte okul öncesinden başlayarak milli eğitim sistemi içerisinde bize gelir. Biz de burada bunları hem bir meslek kazandırma hem sizlerin temelini atmış olduğu birçok değerin bu öğrencilerimizde güçlendirilmesi ve toplumun geleceği bakımından da güçlü birer birey olmaları noktasında bir etkileşimini sağlama derdimiz var. Bunu yaparken de tekrar geri besleme yapıp, hemen hızlı bir şekilde Milli Eğitime geri dönmemizi gerektiren birçok mesele oluyor. Bu meseleleri bir arada istişare ediyor olmamız, düzenli olarak bir araya geliyor olmamızın da önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece Eğitim Fakültesi öğrencileri ya da öğretmenlik için eğitim gören ya da formasyon alan öğrencilerimiz değil, bizim kapımızdan giren bütün öğrencilerimizin geri dönüşlerinin alınıp, tekrar geriye bildirilmesidir. Bütün kalite süreçleri için en önemli unsurlardan bir tanesi geri bildirim dedikleri bir süreçtir. O döngünün her bir aşamasından bir sonraki aşamaya geçerken, bir önceki aşamanın sonuçlarının değerlendirildiği ve sisteme yeniden dahil edildiği, sistemin yeniden canlandırıldığı bir yapıdır. Esasında bir kalite sürecidir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizin bir tarihsel bir misyonu da var. İçinde bulunduğu kentin ve şehrin bütün süreçlerine akademi olarak dahil olma anlayışı var. Eğitim Fakültesinde zaten bu kurumsal olarak var. Milli Eğitimde de zaten kurumsal olarak var. Bunun dışındaki her alanda da üniversitemizin yaptığı çalışmalarla var olan akademik birikimimizi değişik kademelerdeki alanlara da aktarma eğilimimiz var. Belli alanlarda da ihtisas alanı olarak üniversitemiz belirlendi. Özellikle bölgesel kalkınma noktasında tarım ve hayvancılık konusunda da özel olarak devletin bu misyonu çok daha somutlaştırarak bir devlet politikasına dönüştürdüğü bir yaklaşım. Bu yaklaşımın temelinde de Eğitim Fakültemizin yıllardır Milli Eğitimle ve eğitim sektörüyle iş birliği içerisinde yürüttüğü başarılı çalışmalar var. Bu çalışmalardaki en önemli şey, bir zihinsel hazır oluş durumudur. Milli Eğitim Müdürlüğü ile uzun yıllardır siz değerli yöneticilerimizle, müdürlerimizle, öğretmenlerimizle üniversite arasındaki bu güçlü ilişki bizi başka alanlarda da sahaya inme ve sahada çalışma için bir motivasyon ve bir zemin oluşturdu. Bu toplantıda da alacağımız notlar gelecek dönemlerde güçlü çalışmaları, projeleri beraber yapma noktasında bir iradeyi de ortaya koyuyoruz. Mezun olan öğrencimize bir sınıf teslim ediyoruz. Bir sınıf demek bir ülke demek.”

Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Karaca da İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaptıkları çalışmalardan söz etti. Prof. Dr. Karaca konuşmasında; “Bizim de 2022 yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber ortak çalışmalarımız oldu. Din eğitimi konusunda kendi üniversitemizin akademisyenleri ve milli eğitimimizin değerli hocalarıyla ve yöneticileriyle beraber düzenlediğimiz çalıştay sonrasında faaliyet alanları ve yapılacak işlerle ilgili genel bir değerlendirme çalıştayı çıktısını beraber bir değerlendirme imkânımız oldu. Üniversitemiz açısından öğrencilerimizin formasyon eğitimi açısından önemli katkıları olduğu ortada. Bu işlemler süreci içerisinde aynı zamanda diğer bir görev olan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı özellikle öğrenci toplulukları konusunda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak gerçekleştirdiğimiz yüzlerce etkinliğimiz oldu. Bunların yaklaşık yüzde 50’ye yakını Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altındaki okullarda uygulandı. Üniversite öğrencilerimizin lise ve dengi okullarda birlikte yapmış oldukları faaliyetler güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

Son olarak Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Atay bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Atay, “Bizim burada öğrettiğimiz bilgilerin pekiştirildiği ve öğretmenlik sıfatının da çocuklara kazandırdığı yer okuldaki uygulamalardır, stajlardır. Bu bakımdan sizlere çok teşekkür ediyorum. Şahsım adına her gittiğimizde her zaman bize pozitif davranıyorsunuz. Çocuklarımıza pozitif davranıyorsunuz. Sizlere bize göstermiş olduğunuz ilgiden, yakın ilişkilerden, sıcak temaslardan, öğrencilerimize yapmış olduğunuz iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum, biz sadece öğretmenlik uygulamasında bir araya geliyorduk. Bundan sonra Spor Bilimleri Fakültesi'nin hazırlamış olduğu okullarda sporu yaygınlaştırmaya yönelik bir projeniz var ve bundan sonraki yıllarda da Spor Bilimleri Fakülteleri yeni bir yapılanmaya gidiyor. 6 + 2 yani 6 dönem eğitimini üniversitede alıyor, 2 dönem sahaya iniyorlar. Bu şehirde küçük yerlerde saha sadece okullar olacak diye düşünüyoruz. Bu bakımdan da gelecek zamanlarda daha çok birlikte iş birliğine ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Konuşmalardan sonra okul yöneticileri de fikirlerini aktardılar. Toplantı sonrasında Rektör Korkmaz ve Milli Eğitim Müdürü Kakırman toplantıya katılan okul idarecilerine teşekkür belgesi takdim ettiler. Toplantı MAKÜ İstiklal Yerleşkesi gezisi ve öğle yemeği ile sona erdi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Bayan Escort Adana Bayan Escort Çukurova Bayan Escort Seyhan Bayan Escort Ankara Bayan Escort Etimesgut Bayan Escort Polatlı Bayan Escort Çankaya Bayan Escort Mamak Bayan Escort Sincan Bayan Escort Keçiören Bayan Escort Haymana Bayan Escort Pursaklar Bayan Escort Antalya Bayan Escort Kaş Bayan Escort Kumluca Bayan Escort Alanya Bayan Escort Manavgat Bayan Escort Muratpaşa Bayan Escort Kemer Bayan Escort Konyaaltı Bayan Escort Bursa Bayan Escort Eskişehir Bayan Escort Gaziantep Bayan Escort Şehitkamil Bayan Escort Şahinbey Bayan Escort Nizip Bayan Escort İstanbul Bayan Escort Kadıköy Bayan Escort Bağcılar Bayan Escort Kağıthane Bayan Escort Tuzla Bayan Escort Beyoğlu Bayan Escort Avcılar Bayan Escort Beşiktaş Bayan Escort Maltepe Bayan Escort Bakırköy Bayan Escort Merter Bayan Escort Fulya Bayan Escort Çatalca Bayan Escort Bayrampaşa Bayan Escort Sultanbeyli Bayan Escort Sarıyer Bayan Escort Esenler Bayan Escort Kartal Bayan Escort Ümraniye Bayan Escort Başakşehir Bayan Escort Şişli Bayan Escort Üsküdar Bayan Escort Kurtköy Bayan Escort Kayaşehir Bayan Escort Sancaktepe Bayan Escort Fatih Bayan Escort Küçükçekmece Bayan Escort Esenyurt Bayan Escort Nişantaşı Bayan Escort Pendik Bayan Escort Mecidiyeköy Bayan Escort Güngören Bayan Escort Büyükçekmece Bayan Escort Şerifali Bayan Escort Eyüpsultan Bayan Escort Ataşehir Bayan Escort Beykoz Bayan Escort Bahçelievler Bayan Escort Beylikdüzü Bayan Escort Zeytinburnu Bayan Escort Çekmeköy Bayan Escort İzmir Bayan Escort Konak Bayan Escort Bayraklı Bayan Escort Buca Bayan Escort Balçova Bayan Escort Çeşme Bayan Escort Çiğli Bayan Escort Bergama Bayan Escort Gaziemir Bayan Escort Urla Bayan Escort Karşıyaka Bayan Escort Bornova Bayan Escort Kayseri Bayan Escort Kocaeli Bayan Escort İzmit Bayan Escort Gebze Bayan Escort Malatya Bayan Escort Manisa Bayan Escort Mersin Bayan Escort Erdemli Bayan Escort Mezitli Bayan Escort Akdeniz Bayan Escort Yenişehir Bayan Escort Silifke Bayan Escort Anamur Bayan Escort Muğla Bayan Escort Dalaman Bayan Escort Datça Bayan Escort Bodrum Bayan Escort Marmaris Bayan Escort Fethiye Bayan Escort Milas Bayan Escort Samsun Bayan Escort İlkadım Bayan Escort Atakum Bayan Escort Adıyaman Bayan Escort Afyonkarahisar Bayan Escort Ağrı Bayan Escort Aksaray Bayan Escort Amasya Bayan Escort Ardahan Bayan Escort Artvin Bayan Escort Aydın Bayan Escort Balıkesir Bayan Escort Bartın Bayan Escort Batman Bayan Escort Bayburt Bayan Escort Bilecik Bayan Escort Bingöl Bayan Escort Bitlis Bayan Escort Bolu Bayan Escort Burdur Bayan Escort Çanakkale Bayan Escort Çankırı Bayan Escort Çorum Bayan Escort Denizli Bayan Escort Diyarbakır Bayan Escort Düzce Bayan Escort Edirne Bayan Escort Elazığ Bayan Escort Erzincan Bayan Escort Erzurum Bayan Escort Giresun Bayan Escort Gümüşhane Bayan Escort Hakkari Bayan Escort Hatay Bayan Escort Iğdır Bayan Escort Isparta Bayan Escort Kahramanmaraş Bayan Escort Karabük Bayan Escort Karaman Bayan Escort Kars Bayan Escort Kastamonu Bayan Escort Kırıkkale Bayan Escort Kırklareli Bayan Escort Kırşehir Bayan Escort Kilis Bayan Escort Konya Bayan Escort Kütahya Bayan Escort Mardin Bayan Escort Muş Bayan Escort Nevşehir Bayan Escort Niğde Bayan Escort Ordu Bayan Escort Osmaniye Bayan Escort Rize Bayan Escort Sakarya Bayan Escort Siirt Bayan Escort Sinop Bayan Escort Sivas Bayan Escort Şanlıurfa Bayan Escort Şırnak Bayan Escort Tekirdağ Bayan Escort Tokat Bayan Escort Trabzon Bayan Escort Tunceli Bayan Escort Uşak Bayan Escort Van Bayan Escort Yalova Bayan Escort Yozgat Bayan Escort Zonguldak
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve bomba15.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.