28 Şubat 2020 Cuma

Yavuz Mehmet KAYA

Yavuz Mehmet KAYA

ymk1515@hotmail.com
17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:59

Burdur'da Ne Patladı?

Yeni bir ürünün marka olması ve pazarda yerini alması çok zordur. Aylar, günler ve hatta yıllar süren zaman alır. Turizmde millî, manevi, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak gerekir.

 

GÖREV KİMDE

 

Kültür ve turizm konularını ilgili bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirerek yapar. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak hedeflerdendir. Turizm Bakanlığı yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan derneklerin yanı sıra aynı amaçla kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdî yardımda bulunur.

Tarihî ve kültürel varlıkları korumak, turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak gerekir. Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek, kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmakbakanlık görev alanına girer.Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini de yürütür.

 

ORTAK POLİTİKAMIZ OLMALI

 

Sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksikliklerinin giderilmesi, pazarın çeşitlendirilmesi sağlanması, alternatif turizm türlerinin gelişimi ve desteklenmesi Turizm Bakanlığı politikalarına girer.

Turizm türleri bütüncül bir şekilde ele alınarak “Varış Noktası Yönetimi” kapsamında yeni projeler hayata geçirilirse başarılı olur. Pazardaki ve müşteri profilindeki gelişmeler sürekli izlenerek dış tanıtım faaliyetlerinin etkinleştirilmesi başarıyı arttırır. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK’ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırmak illerde Turizm Müdürlüklerinin politikasıdır.

Bacasız sanayi Turizm sektöründe işgücü kalitesi artırılarak, nitelikli turizm personeliyle turiste daha yüksek standartlarda hizmet sunumuna önem verilmesi iyi bir yol haritasıdır. Böylece çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı kapsamında sürdürülebilir turizm uygulamaları geliştirilecek, turizmin sosyo-kültürel ve çevresel olumsuzlukları azaltılacaktır.

 

DÜNYA PASTASINA ORTAK OLALIM

 

Uluslararası alanda, alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilerek, turizmin yılın her dönemine ve ülkenin her bölgesine yayılmasını, geliştirilmesini ve sektörde kalite artışının sağlanması, tutarlı, anlamlı ve çekici bir Türkiye Markası yaratmaya yönelik tanıtım stratejileri geliştirmek ve uygulamak adına Turizm Müdürlüğü’nün yanı sıra Valilikleri de ilgilendirir.

 

GADIN BURDURUM ÖNEMLİDİR!

 

İlimizin henüz değerlendiremediğimiz birçok bakir kalmış tarihi güzellikleri ve antik zenginlikleri vardır. En eski medeniyet beşiğine sahip ilimizde müzede sergilenen 60 binden fazla tarihi eseri, Turizme açık dünyanın 2. en büyük yeraltı mağarası olan İnsuyu Mağarası, Sagalassos, Kibyra ve Kremna Antik Kentleri, İncirhan ve Susuzhan Kervansarayı, restorasyonu tamamlanan kilisesi, keşif edilmeyi bekleyen Yazılı Kanyonu, Türkiye’nin Maldivleri Salda ve Burdur Gölü, gülü, lavantası, kirazı, el sanatları, ceviz ezmesi vs. yeterince turizme kazandıramadığımız ender ve önemli değerlerimizdendir.

Hep merak etmişimdir. Burdur’u yılda kaç yabancı turist ziyaret eder? Elinde bilgisi belgesi olan var ve açıklarsa öğreneceğiz.

 

750 MİLYON DOLAR

 

Kapadokya Bölgesi, peri bacalarının yanısıra Balon uçuşları ile yılda 3 milyondan fazla yerli ve yabancı turist tarafından 300 civarında balonla önemli bir asayiş sorunu yaşanmadan halen gezilmektedir. Bir adet balonun fiyatı 1 milyon TL. civarındadır. Kişi başı 1 uçuş ücreti 150 USD.dir. Bir turist 100 USD kişi başı özel harcama yaptığını varsayarsak Kapadokya bölgesi esnafı turizmden 750 milyon USD kazanmaktadır. Doğaltaş Derneği’nin verilerine göre Burdur önemli gelir kaynağı olan mermercilikten 2017 yılında 150 milyon USD.gelir beklemektedir. Hangisi karlı kıyaslamayı siz yapın.

 

GELELİM ÇORBACIYA

 

Çorbacı diye birçoğumuzun iyi ya da kötü olarak tanıdığı emekli öğretmen Kemal Arslan, denizde bir damla teşkil etmeyecek büyüklükteki sermayesi ile,Alternatif Turizm Işığını görür,2015 yılında el atar.Tüketiciler Derneğinin başkanlığını yürüten çorbacı işini gördüğü kişiler tarafından iyi olarak tanırken, kamu görevlilerinin yapmadığı işler karşısında tüketici derneği ve hasta hakları kurulu faaliyetlerinden dolayı açtığı dava ve basın açıklamaları nedeniyle sıkıntı yaşayanların da olumsuz bulduğu sorgulayıcı kişiliği bulunan renkli simadır.

Bir takım telkinler sonucunda çorbacılığı kapatır ve zaman içerisinde emek harcar, tanıtım broşürleri hazırlar, diğer masraflar hariç sadece kuruluş maliyeti 100 bin TL. civarında olan A grubu seyahat acentesi kurarak turizm işine el atar. Sektörün itibar sahibi olan TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği,Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği ile Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneğine de hemen üye olur.

 

ESPİRİLİ ELEŞTİRİ ALIR

 

Psidia bölgesinin Antalya-Denizli-Muğla’ya olan yakınlığı ve turizm potansiyelini farkeden bizim çorbacı emekli eğitimci Kemal, Balon Turizmi için gerekli olan yasal izinleri almak üzere 1 yıl çalışır. Bu arada arkadaşları ne oldu balon patladı mı?uçtu mu?şeklindekiespirilere maruz kalır. Kendisinin yaptığı çalışmalar zaman zamançevresinde ilgiyle takip edilir. Dernek görevlerinin bazılarını ekip arkadaşlarına devreder.

 

İZİNLER YASAL MI?

 

Burdur Turizminde Bucak-Karamanlı-Gölhisar olmak üzere 2 bölgede yasal izin alarak kiraladığı balonla uçuşlara başlar. İlk önce tanıtım amaçlı zararına uçuşlar yapar, tur rehberlerini, basını ve turizm acentelerini ilimize davet eder uçurur. Daha sonra 2017 yılı sezonu için toplam 18 civarında seyahat acentesi ile uçuş sözleşmeleri yapıp taahhüt altına girer. Turizmde para kazanma zamanı başlamıştır, sezondur.

 

NEDEN YASAKLANDI

 

Sezon tam açıldığı anda balon uçuşları asayiş sorunları yaşanabileceği gerekçesi ile engellenir.Önceden gerekli olan tüm izinler alınarak Burdur’da başlatılan Balon Turizmi, Kapadokya bölgesinde devam ederken, Burdur da hangi asayiş sorunu yaşandı da neden yasaklandı?Sorusunu haklı olarak akıllara getirmiştir.

 

AYRINTI KISIR ÇEKİŞME

 

İşte kamu-siyaset-sivil toplumörgütleri üçgeninde Burdurayağına vurulan bir pranga nedeniyle kısır çekişmeyidaha yaşamaktadır. Bir ailede oğul babaya kızabilir, bağırabilir, kapıyı çekip gidebilir ama baba asla kapıyı kapatmaz, asil duruşunu sergiler. Devlet baba da babacanlığını yurttaşlarına karşı gösterir. Kapadokya 3 milyon turist ile yılda 750 milyon USD. kazanırken, yıllık 7.5 - 8 milyon turisti misafir eden Antalya’nın komşusu Burdur ise kaybetmeye itilir. İnsanların araçları ile kaza yapma ihtimali var, bu durum asayiş sorunu yaşatabilir gerekçesi ile araçlara binme yasağı konması gibi garip bir durumdur bu yasaklama kararı.

 

Ticari faaliyetin tekrar sağlanması tüm Burdur esnafı ve iş dünyasının yararına olduğu gibi aynı zamanda AKP hükümetinin 2023 hedeflerine ulaşmasında Burdur turizminin olumlukatkısıolacaktır.Birbiri ile ilintili, organik bağı bulunan Alternatif turizm faaliyetleri engellenirse Burdur turizmden hak ettiği paydan mahrum kalacaktır.İptallerin yaşandığı uçuşlara turist gelememektedir, Burdur turizmde prestij kaybına uğramaktadır. Bu sebeple müzeleri, ören yerleri, mağaraları, Belediye’nin el sanatları-yöresel ürünleri sergilenme ve pazarlanması ile ilgili faaliyetleri sekteye uğrayacak, öksüz kalacaktır. Gül, lavanta ve kiraz hasatı için Isparta Güneykent ve Uluborlu ilçelerine turistler gelirken, Gadın Burdur’um yetim kalacaktır. Yetkililer umarım gereğini yapacaktır. Burdur’un Bacasız Sanayisi Turizm ve ticaretine destek olacaklardır. Bu konuda Burdur Valisinin de konuyu sahiplenip devletin babacanlığını ilin menfaatleri doğrultusunda göstererek gerekeni yapacağını düşünüyorum. Dün dünde kalmıştır, gün bu gündür. Hataları kusurları yol göstererek aydınlatanlar yücelir.Şimdi üzüm hasat zamanı, bağcıyı sonra dövelim. O nedenle diyalog her şeyin ilacıdır, herkes kullanmalıdır.

 

Burdur’da hem Balonhem Turizm Patladı. 2023 hedeflerine 6 kala… Gelin her ikisini de olumlu yönde patlatalım. Burdur için gerçekten önemli.

 

YAVUZ MEHMET KAYA

BURDUR BAĞIMSIZ BLD. MECLİS ÜYESİ

    YORUM EKLE

    Güvenlik Kodu

    YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

    ÇOK OKUNANLAR