Realtime website statisticsRealtime website statistics

20 Temmuz 2018 Cuma

 • 4,790 TL
 • 5,616 TL
 • 190,01 TL
 • 94.082
SON DAKİKA

Balban Alacaklar ve Yapılandırma Detaylarını Tek Tek Anlattı

Balban Alacaklar ve Yapılandırma Detaylarını Tek Tek Anlattı

SGK İl Müdürü Bayram Balban 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması birtakım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

09 Haziran 2017 Cuma 18:04 TÜRKİYE

                                                                  

Bilindiği üzere, 18/5/2017 tarihli, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına yapılandırma imkânı getirilmişti.

Bu kapsamda Burdur SGK İl Müdürü Bayram BALBAN, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması birtakım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

RÜCU ALACAKLARIDA DÂHİL SGK ALACAKLARI YAPILANDIRILIYOR.

7020 sayılı kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına yapılandırma imkânı getirildiğini belirten Balban;GSSalacakları, Sağlık Hizmet Sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar, kira alacakları ve 6770 sayılı Kanun Kapsamında Ertelenen 2016-12,2017-1. ve 2.ay prim tutarlarıdışındaki tüm SGK alacaklarının 7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırılabileceğini söyledi. Diğer yapılandırmalarda yer verilmeyen Rücu alacaklarının 7020 sayılı yapılandırma kapsamına alındığını ve bu tür borçları olan vatandaşların bu fırsatı kaçırmamalarını söyledi. 

 

6736 SAYILI KANUNA BAŞVURANLAR YARARLANAMAYACAK.

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların bu kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılan­dırılamayacaklarını söyleyen BALBAN,“6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapan vatandaşlarımızın ödemelerini yapmaları yönünde çok fazla telkinde bulunduk, yapılandırması bozulanların bu kanundan yararlanamayacağını defalarca dile getirdik” dedi.

 

İDARİ PARA CEZALARINDA % 50 İNDİRİM.

İdari para cezaları ile ilgili peşin ödeme yapmanın kolaylığına değinen İl Müdürü Balban, “İPC asıllarının %50’si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asılları­nın kalan %50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.” dedi.

 

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANILACAK.

Diğer taraftan, “prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayan­lar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borç­ları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanma­ya başlayacaklardır.” dedi.

 

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 30 HAZİRAN 2017

7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ya da ilk taksitin son ödeme süresi 31 Ağustos 2017 tarihi olduğunu belirten Balban; “borçluların kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/06/2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye yada birime şahsen; posta veya 30/06/2017 tarihine kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.” diyerek uyarıda bulundu.

 

Yapılandırma ile ilgili detaylara aşağıda belirtildiği şekilde ayrıntılı olarak değinen Balban, konu ile ilgili İl Müdürlüğünde her türlü bilgilendirmelerin yapıldığı ve vatandaşlarımızın kafalarında oluşacak soru işaretlerinde İl Müdürlüğümüzden detaylı olarak bilgi alabileceklerini belirtti.

 

Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

 • 31.03.2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
 • Sigorta primi,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • İsteğe bağlı sigorta primi, (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil)
 • Topluluk sigortası primi,
 • Emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi,
 • Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510/4-1/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri,
 • Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,
 • 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk tak­sit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları,
 • 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaat­lar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
 • Asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer’ileri
 • İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar. (Rücu Alacakları)

 

Yapılandırma Size Ne Kazandırıyor?

 • Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Peşin Ödeme Ne Sağlıyor?

 • Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31.08.2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesapla­nan Yİ-ÜFE’nin %50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan % 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir.

 

Yapılandırma başka ne tür avantajlar sağlamaktadır?

 • Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayan­lar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borç­ları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanma­ya başlayacaklardır.

Borçlarını yapılandıran işverenler,

 • Borcu yoktur yazısı alabilecek,
 • Bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak,
 • Teşviklerden yararlanabileceklerdir.

 

Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir.

6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödenebilecektir.

 • 6 eşit taksit için %4,5
 • 9 eşit taksit için %8,3
 • 12 eşit taksit için %10,5
 • 18 eşit taksit için %15oranında vade farkı uygulanacaktır.

İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde yirmi dört (24), otuz (30) veya azami otuz altı (36) eşit taksite kadar ödeme imkânı getirilmiştir.

 • 24 eşit taksit için %19,4
 • 30 eşit taksit için %23,8
 • 36 eşit taksit için % 31,8oranında vade farkı uygulanacaktır.

Belediyeler için azami taksit sayısı 144 olup genel bütçe payla­rından %40 oranı dikkate alınmaksızın (en fazla %50’ye kadar) aylık kesilecektir.

 • 144 eşit taksit için %70,3 oranında vade farkı uygulanacaktır.

 

Yapılandırma Hangi Hallerde Bozulur?

 • Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31.08.2017 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında (birinci taksit 31.08.2017, ikinci taksit 31.10.2017 tarihine kadar) ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacaktır.
 • Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 TL ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.

 

Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Daha Sonra Ödenebilecek midir?

 • En fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenme­si halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı ile (aylık %1,4) birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulma­yacaktır.

 

İdari Para Cezalarında % 50 İNDİRİM

 • İPC asıllarının %50’si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asılları­nın kalan %50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • İdari para cezası alacaklarının peşin ödenmesi halinde; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarından da ayrıca %50 oranında indirim yapılacaktır.

 

Yapılandırma Borcunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

 • İşverenlerimiz; E-bildirge uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandır­ma başvurusunda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.
 • Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir
 • 4/b sigortalılarımız;E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir
 • 4/c işverenlerimiz ise; Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi girmek suretiyle giriş yapacakları “Kamu İdaresi Bilgi Ekranında” bulunan “BORÇ” ve “İPC” menüsünden güncel borçlarını sorgulaya­bilir, “Borç Yapılandırma” menüsünden e-sigorta kanalıyla başvuru­da bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

 

2016 Yılında Yürürlüğe Giren 6736 Sayılı Ka­nun İle Yapılandırma Talebinde Bulunup Peşin/İlk Taksitini 31.05.2017 Tarihine Kadar Ödemeyenler Bu Yapılandırmadan (7020 SK) Faydalanabilir mi?

 • 31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların bu kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılan­dırılamayacaktır.

 

GSS borcu olan sigortalılarımız bu yapılandırmadan nasıl faydalanabilir?

 • Genel sağlık sigortalılarının prim borçları 6824 sayılı Kanunla re’sen yapılandırılmış olup, 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş olan 60/1 (g) kapsamındaki GSS borçları 53,33 TL’ den yeniden hesaplanarak, 01.05.2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde (30.04.2018 tarihine ka­dar) ister peşin ister kendi belirleyecekleri taksitler ha­linde gecikme zammı ve gecikme cezası ile vade farkı alınmaksızın Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracı­lığıyla (GSS 6824 prim tahsilatı menüsünden) ödeye­bilmektedirler. Dolayısıyla bu borçlar 7020 sayılı Kanun kapsamında değildir.

 

Yapılandırmaya ne zamana kadar başvuru yapılabilir?

 • 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılan­dırmaya son başvuru süresi 30 Haziran 2017 tarihidir. Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/06/2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye yada birime şahsen; posta veya 30/06/2017 tarihine kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Yapılandırmada Peşin/ İlk taksit tutarının ödemesi ne zamana kadar yapılabilir?

 • 7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ya da ilk taksitin son ödeme süresi 31 Ağustos 2017 tarihidir. İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Ekim 2017 tarihidir.

 

Yapılandırma için nereye ve ne şekilde başvuru yapılabilir?

 • İşverenler için; yapılandırma kapsamındaki prim borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 • 4/b (Bağ-Kur) Sigortalıları İçin; Herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla,
 • Kamu İşyerleri İçin; Emekli keseneği, kurum karşılığı, sigorta primi, ek karşılık prim borçları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine,
 • İdari para cezası borçları için; e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 • Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçları İçin;
  • 26 01/10/2008 sonrası döneme ilişkin SGDP borcu olanlardan 4/c emeklisi olanlar; elden ya da posta kanalıyla Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,
  • 01/10/2008 öncesi döneme ilişkin SGDP borcu olanlar; elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
  • 01/10/2008 sonrası döneme ilişkin SGDP borcu olanlardan 4/a ve 4/b emeklisi olanlar ise elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,
 • 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci ve Ek-6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, İsteğe bağlı sigortalılar, Topluluk sigortasına tabi olanlar; prim borçları için elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÇOK OKUNANLAR

SONRAKİ HABER

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti!..

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti!..