06 Aralık 2019 Cuma

Burdur Valiliğinden Salda'nın Dünü ve Bugünü

Burdur Valiliğinden Salda'nın Dünü ve Bugünü

YAPILANLAR RESİMLERLE ANLATILDI

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45 GÜNDEM

İlimizin en değerli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü ve çevresi 1989 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Göl ve çevresinde son birkaç yıl içinde yaşanmakta olan turizm hareketliliği dolayısıyla bazı tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması gerektiği Valiliğimiz tarafından değerlendirilmiş ve 2018 yılı içinde Çevre ve Şehircilik  Bakanlığımıza  başvurularak öncelikle Göl ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı süreci başlatılmıştır. Bundaki amaç, Göl çevresindeki düzensiz alan kullanımlarını önlemek, imar mevzuatına aykırı uygulamaları engellemek ve bu alanı doğal yapısı ile korumaktır.

 

2018 yılı İçinde, Gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araçların belli bir hattın ötesine geçerek kıyıya ulaşmalarını önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kurulmuştur. Böylece Göle ilişkin ilk önemli tedbir alınmıştır. 

 

Yine 2018 yılı içinde, Beyaz Adalar bölgesinde izinsiz olarak kurulmuş olan her türlü geçici yapı ve konteyner türü unsurlar ilgili mevzuat çerçevesinde alandan kaldırılmıştır.

 

İl Özel İdaresi imkanlarıyla Beyaz Adalar Bölgesine ulaşımı sağlayan yol parke taşı ile kaplanarak ulaşım standardı yükseltilmiştir.

 

2019 yılında ise Salda Gölü ve çevresi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilmiştir. Ülkemizde bulunan 18 ÖÇK alanından biri olan bu bölgede korunan alan, bu kararla birlikte 4.400 hektardan 29 bin 500 hektara yükselmiştir. Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Birincisi, ÖÇK ilan edilen alanın içerisinde yer alan Doğal Sit statüsü eskisi gibi devam etmektedir. İkinci husus ise, ÖÇK Alanının Doğal Sit Alanına göre doğal alanlar üzerinde daha hafif bir koruma sistemi oluşturduğu şeklindeki iddiadır. Böyle bir derecelendirme doğru olmadığı gibi her İki koruma statüsü birbirini tamamlayan ve destekleyen niteliktedir. Zira, Ülkemizin en özel ve nitelikli doğal alanlarının ÖÇK kapsamında olduğu görülmektedir.

 

2019 yılında da Valiliğimiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çok yakın bir koordinasyon içinde 2018 yılında olduğu gibi öncelikle Salda Gölü ve çevresinin korunması, temiz ve doğal haliyle gelecek kuşaklara miras bırakılması amacıyla çalışmalara hızla devam edilmiştir. Bölgede gelişen turizm ve ziyaretçi sayısında artış beklentisi, yürütülen çalışmalarda, bu yoğunluğun Göl ve çevresine zarar vermesinin önlenmesi ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesinin hedeflenmesini birinci planda tutmuştur. Doğal yapının korunması, izlenen yöntem ve yapılan çalışmalarda hep birinci öncelik olmuştur. Turizmin, Salda Gölü çevre değerlerini gözeten bir anlayışla geliştirilmesi temel amaç edinilmiştir. Hatırlanacağı üzere 2018 yılında bu alanda düzenlenmek istenilen festival taleplerine Valiliğimizce olumsuz cevap verilmiştir.

 

 

Bu yaklaşım doğrultusunda Valiliğimiz tarafından 2019 yılı İçinde;

Göl çevresinde İl Özel İdaremizin sorumluluk bölgesinde, düzenli olarak temizlik ve çöp toplama, taşıma çalışması yürütülmektedir. Önceki yıllarla kıyaslandığında bu bölgede çevre koşullarının ulaştığı olumlu düzey açıkça görülmektedir.

 

Göl suyunun düzenli şekilde analiz sonuçları yakından takip edilmekte ve suyun temizlik düzeyini gösteren verilerin son derece memnuniyet verici olduğu görülmektedir.

 

Göl çevresinde yönlendirme ve uyarı levhalarıyla ziyaretçilere kolaylık sağlanmaktadır. 

 

Yaz sezonu öncesinde, Beyaz Adalar Bölgesinde İl Özel İdaremiz bütçe imkanlarını kullanarak gelen ziyaretçilerin kaliteli ve nezih ortamlarda hizmet alabilmeleri amacıyla doğal malzemeler kullanılarak oluşturulan günübirlik ünitelerde (kafeterya ve büfe, duş ve giyinme-soyunma kabini) hizmet sunulmaya başlanmış, ayrıca düzenli bir otopark sistemi oluşturulmuştur. Alınan bu önlemlerle, 2019 yılında şu ana kadar 600 bini bulan ziyaretçiye düzenli şekilde hizmet verilebilmiştir.

 

Yürütülen bu çalışmaların yanı sıra, Göl çevresinde imara aykırı yapılaşmaya izin verilmemiştir. Valiliğimiz tarafından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Sürekli Denetim Ekiplerince devamlı surette kontrol ve denetim gerçekleştirilmiş, bu kapsamda gerekli idari ve adli işlemler yapılmıştır. Ayrıca, hazine arazileri üzerindeki tahsis amacı dışındaki kullanımlara son verilmiştir.

 

Göl ve çevresinin doğal yapısının korunmasına yönelik olarak yürütülen bir başka önemli çalışma da bu bölgede bulunan Tabiat Parkı alanının genişletilmesidir.  Valiliğimizin girişimi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 12 hektarlık Tabiat Parkı alanı 57 hektara çıkarılmıştır. Bu suretle, Göl çevresinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sınırlandırılmış bir alanda temiz çevre ilkesiyle işletilen alanın ölçeği 5 kat artırılmıştır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından projelendirilerek, aynı yaklaşımla, Göl ve çevresinin doğal ve orijinal hali korunarak buraya gelen ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, içinde doğal malzeme kullanılarak oluşturulacak mekanların yer alacağı Millet Bahçesi yapımı ile Salda Gölü çevre şartları çok daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Yıllardır hiçbir tedbir alınmadan, imara aykırı ve düzensiz yapılaşmaya, çevre kirliliğine, adeta yok olmaya bırakılmış olan Göl ve çevresi alınan bu tedbirlerle ve planlanan çalışmalarla daha kötü şartlara doğru ilerlemekten kurtarılmıştır.

 

Valiliğimiz, başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız olmak üzere Milletvekillerimiz ve ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile sağlanan işbirliği içinde Salda Gölü ile ilgili bütün süreçleri yakından takip etmekte ve Burdur ekonomisinin önemli bir unsuru haline gelen turizmden Salda Gölü ve çevresinin en iyi şekilde pay almasını sağlayacak şekilde ve sürdürülebilir çevre anlayışıyla bu konudaki her türlü tedbiri alarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÇOK OKUNANLAR

SONRAKİ HABER

Bakan Kurum'dan Emine Erdoğan'a Salda Daveti

Bakan Kurum'dan Emine Erdoğan'a Salda Daveti