13 Kasım 2019 Çarşamba

Burdur'un Kültürel Değerleri Görsel Veri Haline Gelecek

Burdur'un Kültürel Değerleri Görsel Veri Haline Gelecek

PROJE ALAN ÇALIŞMASI BAŞLADI

09 Mayıs 2019 Perşembe 13:24 SİYASET

Burdur Valiliği tarafından başlatılan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürütücülüğünde, Mehmet Aktif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünün akademik destekleri ile sürdürülen "Burdur Halk Kültürü Araştırmaları Projesi" alan çalışmaları devam ediyor.

 

Vali Hasan Şıldak’ın bizzat talimatları ile hazırlanan ve özel önem verdiği bu proje Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Proje ile zengin bir kültürel mirasa sahip olan Burdur’un kültürünü tanıtmak, korumak ve geliştirmeye yönelik sorunları belirlemek amaçlanıyor. İlimizin halk kültürü alanındaki konu çeşitliliğini ortaya koyarak, yapılan alan araştırmaları ile elde edilen veriler ışığında görselleriyle beraber yayıma dönük bir çalışma oluşturulması hedefleniyor.

 

Bu kapsamda “halk edebiyatı, halk mutfağı, halk müziği, halk oyunları, halk hekimliği, geleneksel el sanatları, geleneksel giyim kuşam” alanında Burdur’un kültürel mirasının tespiti için alanında uzman akademik ve idari personelin yer aldığı bir kurul oluşturulmuştur. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden 7 öğretim üyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden 1 folklor araştırmacısının ve Müze Müdürlüğü’nden 1 personelin görev almakta olduğu kurul tarafından yürütülen çalışma kapsamında 7 ilçede (Ağlasun, Çeltikçi, Bucak, Karamanlı, Tefenni, Kemer, Gölhisar) alan araştırması yapılmıştır.

 

Halk kültürü konularına ilişkin görüşmeler esnasında ses kaydı yapılmış, fotoğraf ve video kaydıyla görsel belgeleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar Ramazan ayından sonra Altınyayla, Çavdır, Yeşilova ve Merkez ilçeye bağlı bazı köylerde devam edecektir. Yapılan alan araştırması sırasında ikinci bir çalışma konusu olarak halk kültürü evi için tespit edilen etnografik malzemeler kayıt altına alınmıştır.

 

Vali Hasan Şıldak proje ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “İlimizde unutulma riski taşıyan, son temsilcileri ile yaşatılmaya çalışılan kültürel unsurların, halk sanatlarının tespit edilerek, gelecek kuşaklara aktarılması, yaşatılması amacıyla başlatılan çalışmayı yürüten kurul üyelerine öncelikle teşekkür ediyorum.

 

Şehrimizi ve kültürümüzü tanıtmak, korumak ve geliştirmeye yönelik sorunları belirlemek, İlimizin halk kültürü alanındaki konu çeşitliliğini ortaya koymak adına başlattığımız bu projeyi önemsiyorum. Yapılacak alan araştırmalar ile elde edilen verilerin gündeme taşınması, tasnif edilen bazı unsurların yeni tasarımlarla çeşitlendirilip yeni tekniklerle yeni malzemeler kullanılarak turistik ve hediyelik eşya pazarlarıyla, makro ve mikro düzeyde geliştirilmesi ve unutulma riskine karşı önlemlerin alınması açısından da önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bu anlamda kurulun yürüttüğü çalışmalar ile geleneksel unsurların korunmasına yönelik, yeni projelere kaynaklık edebilecek nitelikte bilimsel veriler elde edilmesi sağlanacaktır. Bu çalışma İlimiz açısından da önemli bir veri kaynağı haline gelecektir” diye konuştu.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

mütevazi burdurlu

01 Aralık 2015 Salı 10:30

Esas hedef tahtasındaki ana mesele de halloldu artık, bundan sonra birbirilerini yeme zamanını göreceğiz hiç merak etmeyin.

Kenan KARTAL

01 Aralık 2015 Salı 08:28

Bu haberin İsmail BEKÇİ veya Durmuş ACAR ile ilgili olan tarafı nedir Murat HANCI? Ayrıca bahsettiğin olayın gerçekle uzaktan yakından bir alakası yoktur bunu da bilin!

Furkan

30 Kasım 2015 Pazartesi 19:18

Çok iyi olmuş. Tebrik ederim. Gerçi kendi isteği mi yoksa zorla mi istifa ettirdiler. Tüm görevlerinden mi yoksa cavdir dan mi istifa etti. Bilim sanayi var da ayrıca

Murat Hancı

30 Kasım 2015 Pazartesi 15:17

Ahmet Sarıtaş hoca mertçe istifasını vermiş. MAKU Rektör yardımcısı Durmuş ACAR'ın asistanı İsmail BEKÇİ'nin Nevşehir'de bir hocayı darb etmesine ne demeli? Olay aynen şöyle: "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bekçi tarafından darbedi ldiği gerekçesiyle önce suç duyurusunda bulundu sonrada koruma talebinde bulundu. Üniversite yerleşkesinde bir sempozyumun oturum başkanı olarak görev alan Uzunöz, kapanış konuşması için kürsüden inen Bekci tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı iddiasıyla koruma talebinde bulundu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eği timi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Uzunöz, FİB Haber Merkezimize yaptığı açıklamasında, üni versitenin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen İlköğretim Eğitimi Konferansında yapılan açılış konuşmalarının ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bekçi tarafından bir anda salonda bulunanların gözü önünde kendi sine darbedildiğini iddia eden Uzunöz, şunları kaydetti: Üçüncüsü düzenlenmekte olan İlköğretim Eğitimi Konferansında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bekçi yaptığı konuşmasının ardından kendi oturduğu koltuğa gitmeyerek ön sırada oturmakta olan İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz'ün yanına gelerek önce sol bacağını 5-6 defa yumrukladı ve çıkışta yanıma geleceksin seninle görüşeceğiz dedi. Akabinde kendi kol tuğuna geçip oturdu. Sunucunun çay molası anonsunun ardından hızını alamayan Prof. Dr. İsmail Bekçi, Doç. Dr. Abdul kadir Uzunöz'ün yanına gelerek çık dışarıya seninle görüşeceğiz dedi. Abdulkadir Uzunöz'ün; "hocam şu an meşgulüm, birazdan geleceğim" cevabı üzerine daha da sinirlenerek "çık dışarı lan" dedi. Doç. Dr. Abdulkadir Uzunoz; "Hocam nasıl konuşuyorsunuz? gelmiyorum diye" cevap verdi. Bunun üzerine çığırından çıkan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bekçi , Doç Dr Abdulkadir Hocanın el inden tutarak "çıkLAN dışarı, ben rektör yardımcısıyım ben ne dersem o olur çık LAN dışarı " dedi. O esnada olayı farkeden Eği tim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Koçer İsmail Bekçi'nin koluna girerek salondan uzaklaştırdı. Ne olduğunu anlayamayan, tehdit, hakaret ve darbeye maruz kalan Doç.Dr.Abdulkadir Uzunöz kendine gelir gelmez 155 polis imdatı arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine üniversiteye gelen polis ekibi olaya müdehale ederek şikayetçi Abdulkadir Uzunöz'ün ifadesine başvurdu. Usul gereği hastaneye giden Doç. Dr. Abdulkadir Uzunoz'e hastahanede muayene edildikten sonra darp raporu verildi. Ulusal ve ulusl ararasi çok sayıda akademisyen içerisinde küçük düşürül en ve ol ayın travması yl a psi koloji si bozul an Doç.Dr. Abdul kadi r Uzunöz'e Psi ki yatri Pol i kl iniği tarafından i l aç tedavi sine başl andı . Alınan rapor ve yapı l an tedavinin ardından Avukatı Nazl ı Saçl ı Korkmaz i l e bi rl i kte Kal e Şehi t İsmai l Arsl an Pol i s Merkezi Ami rl iğine gel erek şi kayetini yaptı." Uzunöz, 25. dönemde Tokat´tan AK Parti mi l l etveki l l i aday adayı olduğunu di l e geti rerek, yaşananl arın si yasi nedenl erden kaynakl anabi l eceğini düşündüğünü iddi a etti . Ol aydan sonra hal ka hazı rda tedavi gördüğünü ve ol ayın psi kol aji sini bi r türlü atl atamadığını i fade etti . Uzunöz yaşanan bu ol ayl a al akal aı hukuki hakl arımı sonuna kadar arayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu ol ay sonrası beni gerek zi yaret ederek gerek tel efonl a arayıp geçmi ş ol sun di l ekel rini gönderen tüm eş dost arkadaşl arıma bu vesi l e i l e teşekkür edi yorum dedi . REKTÖR YARDIMCISI İSMAİL BEKÇİ'Yİ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM... Nevşehi r Hacı Bektaş Vel i Üni versi tesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdul kadi r Uzunöz,1. Ulusl ararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü Barış ve Gençlik Festivalinin düzenlenmekte olduğu üniversitede Sempozyumumuza gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bekçi, herkesin içerisinde; BENİ DARB ETTİ, BANA HAKARET ETTİ, BENİ TEHDİT ETTİ... İnsan hakkına, onuruna uymayan, hiçbir şekilde akademisyenlikle bağdaşmayan bu davranışından dolayı Prof. Dr. İsmail Bekçi'yi kınıyor ve istifaya davet ediyorum. Yetkili mercileri de göreve davet ediyorum açıklamasında bulundu.

bu ne simdi

30 Kasım 2015 Pazartesi 16:45

Hersey planlanmis yani.ince ince hersey dusunulmus meger.

DİĞER HABERLER

ÇOK OKUNANLAR

SONRAKİ HABER

MİLLETVEKİLİ BAYRAM ÖZÇELİK’TEN “UMUDA KAPI AÇIYORUZ; HAYATA TUTUNUYORUZ” PROJESİNE DESTEK

MİLLETVEKİLİ BAYRAM ÖZÇELİK’TEN “UMUDA KAPI AÇIYORUZ; HAYATA TUTUNUYORUZ” PROJESİNE DESTEK